Over Warm Rotterdam

 

Rotterdam heeft de grootste haven van Europa waar in 2017 grote winsten zijn gemaakt. De haven levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Maar Rotterdam is ook de armste stad van Nederland. 

Hier vind je meer informatie over onze werkgroepen die zich inzetten voor een warm Rotterdam.

Rotterdam is hip en booming. Steeds meer toeristen komen naar onze mooie stad en bezoeken de musea en bewonderen de architectuur en de haven.

Maar Rotterdam is ook een van de armste steden van Nederland met de meeste langdurige armoede. Eén op de vier Rotterdamse kinderen groeit op in een arm gezin. Daarnaast telt de stad het minste aantal hoogopgeleiden met circa 29% ten opzichte van ruim 40% in Amsterdam en 51% in Utrecht. Het aantal mensen met een uitkering is groot, bijna 40.000. Tel daarbij op 144.000 mensen in de bijzondere bijstand en 7.600 huishoudens krijgen paketten van de Voedselbank.

Ruim een derde van deze groep (6,8% van alle Rotterdammers) leeft langer dan vier jaar van een te laag inkomen. Deze mensen raken door hun reserves heen. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer kampen meer dan 100.000 huishoudens met ernstige schulden; een kwart kan niet meer worden afgelost. Steeds meer mensen kunnen ook de stijgende ziekte- en huurkosten niet langer betalen.

Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Het betekent vaak het gemis van een wenkend perspectief, het missen van sociale aansluiting en het niet kunnen meedoen met activiteiten. Armoede gaat veel gepaard met psychische klachten, eenzaamheid, moedeloosheid en gevoelens van sociale uitsluiting. Armoede is een sluipende ontwrichting van een menselijk bestaan.

Armoede is niet alleen een persoonlijk drama. Als mensen het gevoel hebben er niet bij te horen, vormt dat op den duur een bedreiging voor de stad en voor de democratie. Dat geldt niet alleen voor de mensen die nu arm zijn, maar ook voor mensen die onzeker zijn over hun toekomstige inkomen of voor hen die het risico lopen in armoede te belanden. Zij maken zich zorgen over zichzelf en over hun kinderen.

De economische opgang doet Rotterdam goed, maar arme Rotterdammers merken daar nog te weinig van. Er is onvoldoende werkgelegenheid voor ongeschoolde krachten en veel werk dat aangeboden wordt, biedt geen inkomenszekerheid.

De afgelopen jaren is het gemeentelijk beleid guur geweest. Tal van sociale voorzieningen voor kwetsbare mensen zijn versoberd. Te veel mensen leven in  de “overlevingsstand” en geven die door aan hun kinderen.  Armoede kan een ieder overkomen, door verkeerde keuzen of door omstandigheden. Het gaat er niet om hoe het komt, maar hoe het met Rotterdamse stoerheid aan te pakken en te voorkomen dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Het gaat niet om het grote Ik, maar om het samen Wij, binnen een beweging naar een stad waarin een ieder voelt en weet dat zij of hij er bij hoort. Van arm naar warm.

Samen met partners wil de Pauluskerk de beweging tegen armoede steunen.

Wij willen bestaande initiatieven in de stad onder de aandacht brengen en samenwerken aan nieuwe structurele oplossingen om armoede tegen te gaan en om warm te bevorderen.

Van klein worden we samen groot en van arm gaan we samen naar warm.

Doe je mee? Stuur een email aan info@warmrotterdam.nl