Serve the City

Serve the City Rotterdam is een beweging van vrijwilligers: Zij willen op een praktische manier hun leven delen met anderen en de stad dienen. Zij geloven in de kracht van de kleine dingen want  – veel kleine mensen, die op veel kleine plaatsen kleine dingen doen, kunnen het gezicht van de wereld veranderen.
Serve the City heeft een christelijke achtergrond, zij zijn geïnspireerd door Jezus maar staan open voor iedereen die mee wil doen. Het geloof inspireert om betrokken te raken bij Rotterdam en de mensen die er wonen.
Zij  willen Gods liefde laten zien en het goede voor de stad zoeken. Iedereen is welkom deel te nemen aan deze beweging, onafhankelijk van zijn religie, nationaliteit of sociale klasse. Doe mee en Join the movement!
Serve the City is een beweging in steden wereldwijd. In Rotterdam bestaan zij sinds 2005 en sinds 2009 in de vorm van een eigen stichting. In 2016 is Serve the City Rotterdam een project geworden van Stichting Samen 010.
In Rotterdam organiseren zij elk jaar twee actie’s: de Hemelvaartsactie en de benefietactie Sint voor Kint. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Jarige Job

Ruim 60.000 kinderen in Nederland kunnen hun verjaardag niet vieren omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op hun mooiste dag van het jaar krijgen zij geen cadeau, hangen er geen vrolijke ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek. Jarige Job helpt deze kinderen én daarmee het hele gezin door in ieder geval de belangrijkste dag van het jaar wél mogelijk te maken.
Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-, met alles erop en eraan. Zoals slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Ruim voor de verjaardag van het kind krijgen de ouders de Jarige Job verjaardagsbox. Zij zorgen ervoor dat het huis versierd is, dat de taart gemaakt is, cadeautjes zijn ingepakt en de traktatie voor op school klaar staat. De kinderen hebben geen idee van het bestaan van Jarige Job. Hierdoor wordt een verjaardag weer een echt gezinsfeest!
Jarige Job werkt samen met de Voedselbank. Van de gezinnen die daar geregistreerd staan, is het duidelijk dat ze in financiële nood verkeren. Via de Voedselbank worden de anonieme boxen verspreid onder de ouders. Tevens werkt Stichting Jarige Job samen met andere maatschappelijke organisaties en instellingen die zich richten op de allerarmsten in Nederland. Zoals Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, St. Leergeld en Het Vergeten Kind.

I give a dam

Dam is virtueel Rotterdams geld, waarmee je echt kunt betalen. Het is eerlijk, warm en houdbaar. Lokaal, ons eigen geld.
Dam start de campagne ‘I give a Dam‘. De campagne gaat over Rotterdammers met een goed verhaal. Rotterdammers die willen meemaken dat geld anders kan, eerlijker, duurzamer, mooier. Rotterdammers die zeggen ‘I give a DAM‘. Hoe meer mensen meedoen, des te mooier.

DoorDeWijks

DoordeWijks biedt betaalbare hulp, waarvoor geen indicatie nodig is. Bijvoorbeeld: licht huishoudelijk werk, klusjes in en rond het huis, het bijhouden van de tuin, boodschappen doen, of helpen met verzorging.

WARM Rotterdam over armoede 2018

Rotterdam is dé stad van de haven, industrie en een sterke dienstensector. De stad levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. In schril contrast hiermee is het feit dat Rotterdam ook de armste stad van ons land is.
Rotterdam kent een toenemende groep van mensen die in de problemen komen door armoede, met name langdurige en diepe armoede. Daarnaast telt de stad van alle grote steden het minste aantal hoogopgeleiden (circa 29% ten opzichte van ruim 40% in Amsterdam en 51% in Utrecht).
Het aantal mensen met een uitkering is groot, bijna 40.000 nu. Tel daarbij op 144.000 mensen in de bijzondere bijstand. Inmiddels zijn er ruim 7.600 huishoudens die ‘leven van de Voedselbank’. Volgens de Rekenkamer van Rotterdam kampten in 2015 meer dan 100.000 Rotterdamse huishoudens met ernstige schulden. Een kwart daarvan zelfs zo erg, dat de schuld niet meer kan worden afgelost. Steeds meer mensen kunnen ook de almaar stijgende ziekte- en huurkosten niet langer betalen.

“Armoede is geen vervelend ‘logisch’ bijeffect. Armoede is onacceptabel. Armoede hoort niet en hoeft niet. Zeker niet in één van de rijkste landen op aarde.”

Al met al leeft ruim 18% van de Rotterdammers onder de armoedegrens. Dat zijn bijna 120.000 mensen. Een op de vier Rotterdamse kinderen groeit op in armoede. 12% Van de Rotterdammers heeft langer dan 4 jaar een (te) laag inkomen.

Beleid, wet- en regelgeving

Armoedebeleid was een serieus beleidsterrein bij de gemeente tot het huidige college aan het besturen kwam. Leefbaar Rotterdam wilde hier niet langer beleidsaandacht voor en heeft daar binnen de coalitie (Leefbaar, D66 en het CDA) de handen voor op elkaar gekregen. Het moet volgens dit college niet over armoede gaan maar over tegenprestaties voor bijstand en mensen uit de uitkering naar werk leiden (dat er niet voor iedereen is).
Het gemeentebestuur van Rotterdam zette met het huidige college-akkoord en -programma ‘Volle kracht vooruit’ in op de kansrijke bewoners: “Rotterdam is een stad voor stoere mensen”. Die doorzetters met opgestroopte mouwen verdienen en krijgen vanaf nu meer gehoor bij de overheid, zegt het akkoord.
Allerlei voorzieningen werden van een recht steeds meer tot een gunst voor sommigen. De gemeente bezuinigt bijvoorbeeld op de bijzondere bijstand.
Het Fonds Bijzondere Noden schrijft op haar website het volgende: We zien een sterk stijgende lijn in het aantal aanvragen om noodhulp. Bij een aantrekkende economie is dit niet meer verklaarbaar uit marktontwikkelingen en te grote instroom aan nieuwe hulpvragers. Een realistischer aanname is dat dit een symptoom is van het huidige armoedebeleid. Armoede krijgt in Nederland een steeds schraler gezicht. De ruimte voor reserveringen/sparen blijkt bij onze doelgroepen vaak niet aanwezig en is bij schuldsanering zelfs wettelijk afgeroomd.
Warm Rotterdam omarmt de vele, mooie, creatieve en goede initiatieven in de stad die uitgaan van delen, solidariteit en menselijkheid. Tegelijkertijd bepleiten wij een humaan armoede beleid, waarin charitas niet meer noodzakelijk is.
Redactie, Warm Rotterdam