Rotterdam is dé stad van de haven, industrie en een sterke dienstensector. De stad levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. In schril contrast hiermee is het feit dat Rotterdam ook de armste stad van ons land is.
Rotterdam kent een toenemende groep van mensen die in de problemen komen door armoede, met name langdurige en diepe armoede. Daarnaast telt de stad van alle grote steden het minste aantal hoogopgeleiden (circa 29% ten opzichte van ruim 40% in Amsterdam en 51% in Utrecht).
Het aantal mensen met een uitkering is groot, bijna 40.000 nu. Tel daarbij op 144.000 mensen in de bijzondere bijstand. Inmiddels zijn er ruim 7.600 huishoudens die ‘leven van de Voedselbank’. Volgens de Rekenkamer van Rotterdam kampten in 2015 meer dan 100.000 Rotterdamse huishoudens met ernstige schulden. Een kwart daarvan zelfs zo erg, dat de schuld niet meer kan worden afgelost. Steeds meer mensen kunnen ook de almaar stijgende ziekte- en huurkosten niet langer betalen.

“Armoede is geen vervelend ‘logisch’ bijeffect. Armoede is onacceptabel. Armoede hoort niet en hoeft niet. Zeker niet in één van de rijkste landen op aarde.”

Al met al leeft ruim 18% van de Rotterdammers onder de armoedegrens. Dat zijn bijna 120.000 mensen. Een op de vier Rotterdamse kinderen groeit op in armoede. 12% Van de Rotterdammers heeft langer dan 4 jaar een (te) laag inkomen.

Beleid, wet- en regelgeving

Armoedebeleid was een serieus beleidsterrein bij de gemeente tot het huidige college aan het besturen kwam. Leefbaar Rotterdam wilde hier niet langer beleidsaandacht voor en heeft daar binnen de coalitie (Leefbaar, D66 en het CDA) de handen voor op elkaar gekregen. Het moet volgens dit college niet over armoede gaan maar over tegenprestaties voor bijstand en mensen uit de uitkering naar werk leiden (dat er niet voor iedereen is).
Het gemeentebestuur van Rotterdam zette met het huidige college-akkoord en -programma ‘Volle kracht vooruit’ in op de kansrijke bewoners: “Rotterdam is een stad voor stoere mensen”. Die doorzetters met opgestroopte mouwen verdienen en krijgen vanaf nu meer gehoor bij de overheid, zegt het akkoord.
Allerlei voorzieningen werden van een recht steeds meer tot een gunst voor sommigen. De gemeente bezuinigt bijvoorbeeld op de bijzondere bijstand.
Het Fonds Bijzondere Noden schrijft op haar website het volgende: We zien een sterk stijgende lijn in het aantal aanvragen om noodhulp. Bij een aantrekkende economie is dit niet meer verklaarbaar uit marktontwikkelingen en te grote instroom aan nieuwe hulpvragers. Een realistischer aanname is dat dit een symptoom is van het huidige armoedebeleid. Armoede krijgt in Nederland een steeds schraler gezicht. De ruimte voor reserveringen/sparen blijkt bij onze doelgroepen vaak niet aanwezig en is bij schuldsanering zelfs wettelijk afgeroomd.
Warm Rotterdam omarmt de vele, mooie, creatieve en goede initiatieven in de stad die uitgaan van delen, solidariteit en menselijkheid. Tegelijkertijd bepleiten wij een humaan armoede beleid, waarin charitas niet meer noodzakelijk is.
Redactie, Warm Rotterdam