CBS: 'Rotterdam is de armste stad van Nederland.'

CBS: 'Rotterdam is de armste stad van Nederland.'

Eens in de twee jaar verzorgt het Centrale Bureau voor de Statistiek (CBS)  op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een uitgebreide rapportage over armoede. Rotterdam is de armste stad van Nederland, zegt dit rapport. 15,4% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. En meer mensen zijn langdurig arm (langer dan vier jaar). Lees hier het rapport.