Humanitas

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Er zijn ruim tachtig afdelingen door het hele land. In Rotterdam beheert de stichting Humanitas verschillende woonprojecten voor begeleid wonen.

Humanitas Rotterdam is actief binnen de ouderenzorg en welzijn en op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening. Zij werken met vele vrijwilligers die een belangrijk onderdeel van het netwerk vormen. Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.