Edgie.nl

Ben jij tussen de 12 en de 25 jaar en weet je niet goed hoe je met geld moet omgaan? Of wil je tips om meer grip te krijgen op wat je uitgeeft en wat je krijgt of verdient? Mail dan je vraag aan de experts van Nibud. Zij behandelen je vraag en wie weet komt jouw vraag anoniem tussen de veel gestelde vragen en antwoorden. Voor problemen die te persoonlijk zijn of meer advies vereisen, verwijzen de experts je door naar professionals die je daarbij kunnen begeleiden.

Edgie.nl is een interactief jongerenplatform dat jongeren helpt meer uit hun geld te halen; met artikelen, tools, tips en video’s door, met en voor jongeren. De site richt zich op jongeren van 12 tot 25 jaar en gaat over onderwerpen die voor jongeren relevant zijn, met een financiële ondertoon (zoals hoe kunnen dingen goedkoper, hoe houd je grip, hoe kun je sparen voor spullen die je graag wilt hebben). Edgie is een initiatief van Stichting Weet Wat Je Besteedt, een onafhankelijke stichting met als partners Nibud, PGGM, SNS REAAL, Ballsmedia, Emakina, Microsoft en Fonds 21.

Lees hier verder.