Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Het leger heeft een buurtsteunpunt in Rotterdam Oost, aan de Kooikerweg 12-14, waar iedereen welkom is voor een kop koffie, in de kledingwinkel, of tijdens het maaltijdprogramma.