Vrouwen ondernemen met EVA

Vrouwen ondernemen met EVA

Om betaald werk te doen is het nodig dat vrouwen willen, mogen én kunnen werken. Een belemmering op één van deze drie vlakken maakt dat vrouwen de stap naar betaald werk niet zetten. EVA, een groepsonderneming van vrouwen in Bospolder-Tussendijken, zet stappen voorwaarts.

De achterliggende gedachte van het groepsondernemen is dat ontwikkeling van onderaf en economische ontwikkeling de belangrijkste vorm van empoweren is. Hoe krijg je mensen zo ver dat zij weer zelfcontrole krijgen? Het gaat over persoonlijke ontwikkeling van onderop, alles wordt ontwikkeld vanuit de vrouwen zelf. EVA richt zich op zowel het neerzetten van een verdienmodel met al actieve vrouwen, als het opzetten van nieuwe initiatieven en het versterken van individuele vrouwen. Het gaat om vrouwen die een klein beetje economisch actief zijn maar een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en kwetsbaar zijn.

Om de groepsonderneming te laten slagen wordt op de achtergrond gewerkt aan thema’s als: regelgeving, inzet van gelden, alternatieve systemen van uitbetaling, persoonlijke ontwikkeling en de participatieladder. Het project sluit nauw aan bij Zelfregiehuis Delfshaven.

EVA wordt ondersteund door de Delfshaven Coöperatie en met een lening vanuit het Wijkinvesteringsfonds (WIJF) hebben de vrouwen naaimachines aangeschaft en zijn aan de slag gegaan.