De Nico Adriaans Stichting (NAS) vangt kwetsbare (vaak verslaafde) dakloze Rotterdammers op door hen een thuis te geven, zelfstandig te laten wonen, een dagelijkse bezigheid aan te bieden of een tijdelijke overbrugging naar passende zorg en ondersteuning
De NAS biedt een tijdelijke overbrugging tot een meer gepaste vorm van opvang beschikbaar is. Mensen krijgen een maaltijd, een huiskamer, ondersteuning van een maatschappelijk werker, toegang tot medische zorg. Chronisch verslaafden krijgen een veilige gebruikersruimte.
De NAS vindt dat sommige mensen niet in staat zijn om blijvend hun situatie te verbeteren. De samenleving is te complex voor hen. De eigen problemen overstijgen alles. Zij begrijpen niets van wachtlijsten en voelen dat zij direct geholpen of opgenomen moeten worden. Helaas biedt de organisatie en financiering van de zorg onvoldoende flexibiliteit voor deze mensen.
Vijverhofstraat 35
3032 SB Rotterdam
Tel. 010 413 39 29