De Swingmarket is opgezet voor minima in Rotterdam. Klanten worden doorverwezen door hulpverleners in Rotterdam. Na een intake krijgen zij een Swingmarketpas. Daarmee kunnen zij gratis boodschappen doen in de winkel. Het verstrekken van de pasjes is bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen, en niet bij de voedselbank zijn ingeschreven (bijvoorbeeld door de wachtlijst of andere oorzaken).