SKIN

SKIN-Rotterdam behartigt de belangen en ondersteunt de internationale kerken in Rotterdam en omgeving bij het vinden van hun plek in de Rotterdamse samenleving. SKIN stimuleert het onderling contact en de gezamenlijke actie van de aangesloten internationale kerken. Er zijn activiteiten voor de doelgroep o.a. op het gebied van huisvesting voor de kerken, financiën en fondsenwerving, taallessen en arbeidsmarktparticipatie. SKIN werkt hierin vaak samen met andere Rotterdamse organisaties. Waar nodig geeft SKIN individueel advies aan internationale kerken en leggen verbindingen met organisaties, kerken en overheidsinstanties.