Als je met de metro van Nesselande naar Spangen gaat, neemt de gemiddelde levensverwachting af met vijf jaar. Arme mensen zijn minder gezond dan rijke mensen. Zij leven gemiddeld vijf jaar korter en ze leven vijftien jaar korter in goede gezondheid. Vreselijk.
Opleiding en inkomen bepalen hoe gezond je bent. Daar móeten we dus iets aan doen. Extra  aandacht en zorg. Armoede en onderwijsachterstanden aanpakken. Helaas zie ik dat de tweedeling alleen maar toeneemt, zelfs nu de crisis voorbij is. De economie trekt aan maar mensen in arme wijken merken daar niets van.
Ik zie mensen de laatste munten bijeenschrapen bij de kassa van de supermarkt. Ze komen niet toe aan leuke dingen in de buurt. Gezinnen gaan gebukt onder de stress. Door onbetaalde rekeningen en dreigende deurwaarders. Schulden nemen toe. Kinderen leiden daar het meest onder.
In Delfshaven hebben de gebiedscommissie samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en veel andere partijen in 2017 het Armoedeplatform Delfshaven opgericht. Samen met mensen uit de wijk werken we aan oplossingen. Bijvoorbeeld dat voorzieningen toegankelijker worden. Dat de schulddienstverlening verbetert. Dat jongeren geen schulden maken. We bouwen aan een beweging van mensen die armoede verminderen. Ook in de rest van de stad is aandacht voor armoede hard nodig.