Sint Laurensfonds ondersteunt projecten in Rotterdam en directe omgeving, die zijn gericht op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare mensen. Het fonds wil ouderen uit hun sociaal isolement halen en de ontwikkeling van kwetsbare jeugd versterken, in het bijzonder kinderen die opgroeien in armoede.