Warm je aan je stadsgenoten: doe met ons mee op Wereldarmoededag

Warm je aan je stadsgenoten: doe met ons mee op Wereldarmoededag

Wat een overweldigende belangstelling voor ons evenement op Wereldarmoededag. We zitten tot de nok toe vol. Aanmelden kan helaas niet meer. Maar Warm volgen kan wel. Klik hier en blijf Warm! We zijn pas net begonnen.

Dit is het programma:

Worstel jij met schulden? Je bent de enige niet. Meer dan 100.000 Rotterdammers weten wat het is om te leven met chronische stress, boetes, schuldhulpverleners, aanmeldformulieren, deurwaarders, Vraagwijzer, Kredietbank, incassobureau’s en ga zo maar door. Hoe houd jij in dit moeras je hoofd boven water? Wat heb jij nodig om écht geholpen te worden? Kom het vertellen, op Wereldarmoededag, 17 oktober in de Pauluskerk in Rotterdam. We gaan samen nadenken over oplossingen.

Warme initiatieven en Rotterdammers vertellen hun verhaal

Rotterdammers vertellen welke impact armoede en schulden hebben op hun leven. Zij vertellen wat zij écht nodig hebben om verder te komen. Inspirerende initiatieven in de stad laten zien hoe zij werken aan armoede en schulden en vertellen wie of wat zij nodig hebben om verder te komen. Ook gaan we concreet aan de slag met oplossingen voor armoede en schulden. Wethouder Grauss (armoedebestrijding, schuldenaanpak) vertelt hoe hij kijkt naar armoede en schulden in de stad.

Ik wil me direct aanmelden

 

Workshops: aan de slag met oplossingen

In vijf workshops gaan we aan de slag met oplossingen voor het schuldenprobleem in onze stad.
* De workshops worden geleid door een gespreksleider, die het probleem introduceert dat deze workshop centraal staat.
* Daarna is er een korte presentatie van iemand die betrokken is bij een vernieuwend spraakmakend initiatief: hoe werkt hij of zij aan de oplossing van dit probleem?
* Tot slot gaan alle deelnemers in gesprek over oplossingen.
Workshop (1) Mensen die écht luisteren en helpen.
De Rotterdamse schuldhulpverlening helpt niet, concludeerde de Rekenkamer in 2017. De schuldhulp is veel te eenzijdig financieel gericht, vaak veel te moeilijk voor ‘de doelgroep’ en komt bovendien op een moment dat andere, acute problemen hen volledig in beslag nemen – en financiële educatie dus geen zin heeft. Kwetsbare mensen worden aangesproken op hun ‘eigen kracht’, maar krijgen geen persoonlijke steun om hun ‘eigen kracht’ terug te vinden of aan te boren. De wijkteams hebben geen expertise op schulden en hebben bovendien wachtlijsten. De mensen van Vraagwijzer zijn onvoldoende toegerust om te luisteren naar het hele verhaal en écht te helpen.
Hoe zorgen we ervoor dat mensen worden geholpen door een hulpverlener of ambtenaar van vlees en bloed, die luistert naar hun héle verhaal, en de professionele ruimte en de middelen heeft om écht te helpen?
Workshop (2) Eén meldpunt voor iedereen met schulden.
Slechts 8% van de Rotterdammers met schulden bereikt de Kredietbank voor een schuldregeling. Probleem is onder meer dat het aanvraagproces voor een schuldregeling veel te ingewikkeld is. Mensen hebben te maken met veel verschillende organisaties (Vraagwijzer, wijkteam, welzijnsorganisatie, sociaal raadslieden, KBR, schuldeisers) en ervaren dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Veel mensen haken af en komen niet tot een aanvraag voor een schuldregeling.
Hoe komen we tot één meldplek of Vangnet voor mensen met schulden: een plek waar professionals werken die álle mensen met schulden direct kunnen helpen?
Workshop (3) Perspectief op een schuldvrij bestaan.
In Rotterdam zijn er 27.000 mensen met problematische schulden: schulden die niet of nauwelijks nog kunnen worden afgelost. Echte hulp komt pas in zicht als de schulden mensen volledig boven de pet zijn gegroeid. Mensen zijn vaak jaren verder voordat ze in een traject van schuldsanering komen. Als ze daar überhaupt ooit terecht komen. Wie na jaren vechten dan eindelijk in de schuldsanering zit, begint dan pas. De ‘schuldenaar’ moet jaar in jaar uit rondkomen van een paar tientjes per week. Dit systeem houdt mensen – en vaak ook hun kinderen – langdurig in armoede gevangen. Zij staan feitelijk jarenlang aan de zijlijn.
Hoe geven we meer mensen een eerlijk perspectief op een schuldvrij bestaan, zodat zij weer mee kunnen doen?
Workshop (4) Geen boete op armoede.
Mensen die bij een schuldhulpverlener aankloppen hebben gemiddeld veertien verschillende schuldeisers, met ieder een eigen incassobureau, die ieder schulden innen, boetes en rente berekenen, of de schuld verder vergroten met kosten voor exploten, of proceskosten. Kleine schulden groeien zo razendsnel uit tot een grote schulden, waar onmogelijk nog uit te komen is.
Hoe kunnen we af van het stapelen van boetes op boetes?
Workshop (5) Een eerlijke incasso.
Commerciële incassobureau’s kopen schulden op  voor relatief kleine bedragen maken winst door een zo groot mogelijk deel van de openstaande schuld op te halen bij de schuldenaar. Zij halen alles uit de kast om hun winst te maximaliseren, waardoor mensen steeds dieper het moeras in zakken.
Hoe kunnen we toe naar een eerlijke incassopraktijk?

Manifest Rotterdam Schuldvrij

De warme avond op Wereldarmoededag is een vervolg op de bijeenkomst van 14 Maart, waarbij we (in campagnetijd) het Manifest Rotterdam Schuldvrij aanboden aan acht politieke partijen. De politici hebben het Manifest toen omarmd en gezegd zich sterk te zullen maken om de problemen op te lossen. Op Wereldarmoededag maken wij kort de stand van zaken op.

Programma

18.00   Gezamenlijke maaltijd (Pauluskerk, gratis)
19.00   Opening avondvoorzitter
19.10   Presentatie Warm Rotterdam
19.20   Verhalen van Rotterdammers
19.50   Wethouder Grauss (o.m. armoedebestrijding, schuldenaanpak): hoe kijkt hij naar het probleem van armoede en schulden in Rotterdam? 
20.00  Feiten & cijfers over schulden in Rotterdam
20.10   Workshops
21.10   Resultaten delen
21.30   Drankje

Schulden in Rotterdam

Met ruim 80.000 mensen onder de armoedegrens en 27.000 mensen met problematische schulden is Rotterdam de armste stad van Nederland (bron: CBS). In onze stad gaan kinderen zonder ontbijt naar school. Eén op de vier kinderen groeit op in armoede. Te veel mensen zinken mensen weg in wanhoop en moedeloosheid. Schulden zijn een groot deel van het probleem.
Schulden houden mensen gevangen in een uitzichtloze situatie: in stand gehouden en vaak zelfs verergerd door het bestaande systeem. Een simpele schuld groeit uit, omdat bedrijven en overheden boetes op boetes en rentes op rentes stapelen, omdat een kwetsbaar gezin soms te maken heeft met wel tien verschillende, commerciële incassobureau’s, die allemaal boetes opleggen, of beslag leggen, zonder om te kijken naar de vaak desastreuze gevolgen. Ondertussen verdwalen mensen temidden van de vele hulpverleningsloketten en aanvraagformulieren en worden zij niet persoonlijk of op maat geholpen. Slechts 8% krijgt hulp van de gemeentelijke Kredietbank.
Schulden is één van de thema’s waarop Warm Rotterdam de komende jaren verschil wil maken: samen met íedereen in de stad die iets kan doen. Samen maken wij een nieuwe stad.
Heb jij een persoonlijk verhaal dat je wil delen met ons? Stuur dan een mail aan info@warmrotterdam.nl