Sezer voor Diversiteit wil mensen inspireren om te participeren, om in beweging te komen en om zichzelf verder te ontplooien. Sezer heeft verschillende projecten, zoals ‘Fiets Mee’: gratis fietsles aan vrouwen die willen leren fietsen. Samen met scholen, buurtcentra en gebedshuizen helpen wij vrouwen opstappen en kilometers maken. Zo komen zij letterlijk verder.
Ook is er het project ‘Talentenklassen’, voor havo/atheneum en gymnasium. Dit is een samenwerkingsverband tussen Sezer voor diversiteit en vijf instellingen in het voortgezet onderwijs: het Marnix Gymnasium, het Erasmiaans Gymnasium, het Lyceum Kalingen, Melanchthon Schiebroek en OSG Hugo de Groot. Het project is bedoeld voor 120 getalenteerde schoolkinderen uit groep 8, met als doel ze een goede start te geven in het VO.
Het bestaat uit drie onderdelen:
– de woensdagmiddaglessen waarbij de leerlingen extra goed voorbereid worden op het VO.
– de oudertrainingen, gericht op ouderbetrokkenheid
– de gezamenlijke cultuur-educatieve activiteiten
Bekijk de website