TaalenT010 is een vrijwilligersorganisatie die de maatschappelijke positie van kwetsbare vrouwen wil verbeteren. De stichting versterkt hun positie met taalonderwijs en talentontwikkeling. Vandaar de naam: TaalenT010.
TaalenT010 draagt bij aan emancipatie door vrouwen toe te rusten met taal, kennis en werkervaring. Daarna kunnen zij op eigen kracht verantwoordelijkheid nemen en meedoen in de samenleving. TaalenT010 heeft al veel deelnemers een stapje verder geholpen in hun ontwikkeling. Zij deden bijvoorbeeld mee aan projecten als ‘Gezond met Taal en Sport’, ‘Taalkrachtig’ en ‘Taalkracht Gezond Ouder’. Vrijwillige taalcoaches zijn altijd van harte welkom. Lees meer op de website.