Het project ‘Community Talentz’ is een initiatief van Rachel Heymach, in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Community Talentz zet dienstverlenende activiteiten op om armoede in de wijk aan te pakken. Dit wordt gedaan in samenwerking met talentvolle bewoners uit de wijk.
www.talentzskool.nl