Pluspunt is een werkactiveringscentrum voor mensen die dak- en thuisloos zijn ‘geweest’ en daardoor in een sociaal isolement zijn geraakt. Zij bieden mensen structuur en een zinvolle en zingevende dagbesteding.Een eerste stap naar weer volledig meedraaien in de samenleving.
Pluspunt zoekt geen mensen voor klussen, maar klussen bij mensen. Pluspunt levert diensten en goederen aan particulieren en bedrijven. Zo is er een fietsenwerkplaats, waar fietsen gerepareerd worden en tweedehands fietsen worden opgeknapt en verkocht. Ook is er een laswerkplaats en een timmerwerkplaats, een kringloopwinkel.
Pluspunt doet klusjes voor mensen die het niet zo breed hebben, knapt tuintjes op en werkt in samenwerking met buurtbewoners en de deelgemeente aan het aanleggen van een buurtplein, waar kruiden en groenten gekweekt worden.
www.pluspuntrotterdam.info