Warm Rotterdam

Rotterdam is de armste stad van Nederland. Ruim 15% van de Rotterdammers leeft ónder de armoedegrens. Dat zijn ruim 80.000 mensen. Steeds meer mensen zijn langdurig arm. Eén op de vier kinderen groeit op in armoede. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer hebben 27.000 mensen problematische schulden. Het aantal daklozen neemt al jaren toe, vooral onder jongeren. In Rotterdam is het voor veel mensen ijskoud.

De basis van Warm Rotterdam is kennis en kunde van ervaringsdeskundigen en partners uit Rotterdam te benutten voor armoedebeleid en werkzame aanpakken. We komen in actie als mensen in armoede en schulden aangeven dat het nodig is. We gaan voor onorthodoxe en pragmatische oplossingen. We benutten en creëren olifantenpaadjes die duurzame uitkomsten bieden. Dit doen we met de inwoners van de stad, (vrijwilligers)organisaties en bedrijven die hun nek willen uitsteken voor hun stadgenoten. Ofwel vanuit het hart, ofwel vanuit welbegrepen eigenbelang.

Eén van de signalen van ervaringsdeskundigen was het inhumane incassobeleid van vele organisaties. Daarom is het keurmerk Warm Incasseren ontwikkeld door ervaringsdeskundigen, partners in de stad en landelijke keurmerkontwikkelaars onder regie van Warm Rotterdam. Het keurmerk is een hulpmiddel voor opdrachtgevers van incasso om hun werkprocessen humaan in te richten. Het eerste certificaat Warm Incasseren is op 30 september 2020 aan Havensteder (woningcorporatie) uitgereikt. Daarop volgend heeft Warm Rotterdam bedrijven in Rotterdam opgeroepen om het keurmerk te behalen.

De uitrol van het keurmerk is de volgende stap. Daarvoor zoeken we een adviseur die in staat is het keurmerk te positioneren en bedrijven te adviseren bij de weg naar certificering. Ook ben je secretaris van de Beheercommissie keurmerk Warm Incasseren.

Wat ga je doen?

 • Je bent ervaren met acquisitie en weet bedrijven te enthousiasmeren, aan te jagen het keurmerk te gaan behalen (ambitie 10 bedrijven in 2021)
 • Je draagt inhoudelijk bij aan campagnes en communicatie-uitingen om de bekendheid van het keurmerk te vergroten
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor bedrijven
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de certificerende organisaties keurmerk Warm Incasseren
 • Je bent secretaris van de beheercommissie keurmerk Warm Incasseren en hebt een rol bij de evaluatie, doorontwikkeling, het beheer en de borging van het keurmerk

Wat breng jij mee?

 • Bekend zijn met schuldhulpverlening, incassoprocessen, bewind voering en vigerende wet- en regelgeving
 • Ervaring met keurmerkontwikkeling en/of kwaliteitsmanagement van werkprocessen
 • Gedegen ervaring met projectleiding, het behalen van resultaten en daarover rapporteren met een vlotte pen
 • Een positief kritische en resultaatgerichte werkhouding
 • Bekend zijn met/ingang hebben bij landelijke netwerken voor de aanpak van schulden zoals Schuldenlab, Schouders eronder, Geld Fit, Moedige Dialoog ed is een pré
 • Bekend zijn met/ingang hebben bij Rotterdams bedrijven(netwerken) is een pré

Wat biedt Warm Rotterdam?

 • Circa 12 uur per week, ingangsdatum zsm
 • Salariëring nader overeen te komen 
 • Werken in een klein slagvaardig team en samenwerken met de stad
 • Een inspirerende en energieke zoektocht met ervaringsdeskundigen hoe hun kennis en kunde te benutten bij de uitrol van het keurmerk
 • Wars van (onnodige) bureaucratie en systeem oplossingen
 • Zie voor Programmaplan Warm Rotterdam en documenten keurmerk Warm Incasseren www.warmrotterdam.nl en pagina Uit de schulden

Reageren

Stuur je motivatiebrief met cv naar info@warmrotterdam.nl voor 15 mei a.s.

Voor vragen: ave@warmrotterdam.nl (programmadirecteur Warm Rotterdam)