Warm Rotterdam zoekt algemeen bestuurslid en penningmeester

Warm Rotterdam zoekt algemeen bestuurslid en penningmeester

Wie is Warm Rotterdam?
Warm Rotterdam is een netwerk van ervaringsdeskundigen en partners. Samen jagen we structurele oplossingen tegen armoede aan en ontwikkelen we werkzame aanpakken met partners. Dit is hard nodig in een stad waar 89.000 mensen in armoede en/of met schulden moeten zien te overleven. Samen met ervaringsdeskundigen agendeert Warm Rotterdam wat er op de politieke agenda moet komen bij het bestuur, de politiek en beleidsmakers. Warm Rotterdam pleit er ook voor dat stadsgenoten in armoede worden gehoord, gezien en met respect worden behandeld en geholpen. 

Waarom is Warm Rotterdam noodzakelijk?
De afgelopen jaren zijn er successen geboekt met de armoedeaanpak. Maar de oplossingen zijn te weinig structureel. En dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, maar van ons allemaal. Het is tijd dat de gemeente, incassobureaus, deurwaarders, bedrijven, hulpverleningsinstanties en fondsen voor structurele oplossingen kiezen. Niet alleen als het kwaad is geschied, maar vooral ook preventief. Urgentie en daadkracht zijn nodig. 

Warm Rotterdam agendeert, vergroot bewustwording en ontwikkelt waar de stad om vraagt en wat er nog niet is. Wij brengen partijen bij elkaar, bundelen kennis en ervaringen van ervaringsdeskundigen en andere experts en genereren funding waar nodig. Zoals bij het keurmerk Warm Incasseren, de Basisboodschappenlijst, spreekuren voor politici en de Armoede Agenda. Ook maakt Warm Rotterdam de bijdrage van (informele) netwerken in de stad zichtbaar en pleit voor structurele ondersteuning. Omdat zij bewoners in armoede en met schulden wél bereiken. 

Wie ben jij? 
Wij zoeken bestuurders die de doelen van Warm Rotterdam onderschrijven. En zich kunnen vinden in de positief activistische werkwijze, waarmee we structurele oplossingen agenderen en de ontwikkeling ervan aanjagen. Het beschikken over een (publiek en/of privaat) bedrijvennetwerk en kennis van het politiek-bestuurlijke krachtenveld in de stad zijn belangrijk om de doelen van Warm Rotterdam te realiseren. 

Wij zoeken twee bestuursleden: een algemeen bestuurslid en een penningmeester. 

Het onbezoldigde bestuurswerk vergt 1 à 2 uur per week. De penningmeester is ervaren met het voeren van een financiële boekhouding en krijgt een sturende en controlerende rol. Warm Rotterdam heeft een uitvoerende boekhouder. 

Strategische en tactische ervaring met fondsenwerving en het opbouwen van meerjarige, strategische, financiële partnerships is voor beide bestuursfuncties een pre. 

Meer weten over de activiteiten van Warm Rotterdam? 
Bekijk onze website www.warmrotterdam.nl.  

Contact

Heb je interesse en wil je meer weten? Bel of mail:

Leon van Hoof (voorzitter): 06 20137162, leon.vanhoof@planet.nl
Dilia van der Heem (secretaris): 06 51352804, dvdheem@gmail.com