Hoe is het om te leven van 50 euro per week?

Hoe is het om te leven van 50 euro per week?

Dat is de challenge van Warm Rotterdam, een beweging van ervaringsdeskundigen en organisaties rond armoede in Rotterdam.


Veel Rotterdammers hebben een inkomen onder de armoedegrens. Omdat ze een uitkering krijgen of een laag loon hebben. Eenmaal in deze situatie is het moeilijk om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Hierdoor groeit een op de vijf Rotterdamse kinderen op in armoede zonder uitzicht op een betere toekomst. Dit is niet goed voor hen en niet goed voor de stad. Alle Rotterdamse kinderen moeten hun talenten ontplooien zonder gehinderd te worden door de geldproblemen van hun ouders.

De laatste week van het reces heb ik de challenge aangegrepen om rond te komen van €50,-. Ik nam mijn maaltijden thuis, als vrijwilliger bij de huttenbouw werd ik voorzien van drinken en nam ik brood mee. En ik nam elke dag de fiets. Weinig kosten. Dacht ik.
Toch ben ik vaak voor keuzes komen te staan: medicijnen, vervoer, kleding en het vieren van een verjaardag. Veel besluiten neem ik dus normaal zonder hoeven na te denken over de financiële gevolgen. Met de challenge werd ik gedwongen om overal over na te denken. Dan merk je hoe allesbepalend financiën zijn.

Ik ben blij met dit sympathieke initiatief van Warm Rotterdam om bewustwording rondom armoede te vergroten. Door mijn deelname wil ik hen steunen. Daarom heb ik me deze week ingeleefd in wat het betekent om te leven van een klein budget. Waar loop ik tegenaan, welke keuzes maak ik?
Een week met een klein budget rondkomen is wel heel wat anders dan jarenlang leven in armoede.

Als wethouder spreek ik met veel Rotterdammers die echt weten hoe het is om jarenlang moeilijk rond te komen. Mede op basis van deze gesprekken is de armoedeaanpak Uit de Knoop vastgesteld. Mochten er nieuwe inzichten naar voren komen door de challenge van Warm Rotterdam dan ga ik daar graag over in gesprek. Want bewustwording is belangrijk. Maar armoede aanpakken nog belangrijker. En mijn taak is om samen met het gehele college en organisaties uit de stad (zoals Warm Rotterdam) de vicieuze cirkel van armoede in gezinnen te doorbreken zodat bijvoorbeeld alle kinderen hun talenten kunnen ontplooien. We investeren de komende jaren in het verzachten van de gevolgen van een leven in armoede en het doorbreken van de cirkel van armoede. Dit doen we samen met wetenschappers, ervaringsdeskundigen en partners in de stad. We geven intensieve stress-sensitieve begeleiding aan 500 gezinnen die zich richt zich op meerdere problemen binnen het gezin, zoals gezondheid, onderwijs en wonen. We verbeteren onze eigen dienstverlening.

Armoede zorgt voor stress. Door het eenvoudiger maken van aanvraagprocedures voor inkomensondersteunende voorzieningen. Medewerkers van de gemeente worden ook getraind in stress-sensitieve dienstverlening. Een campagne moet zorgen dat mensen hun geldproblemen eerder bespreekbaar maken en hulp zoeken en gebruik maken van de (vorig jaar verhoogde) regelingen (AOW tegoed, Jeugdtegoed, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds armoederegelingen en ondersteuning van organisaties in de stad.

Door de challenge heb ik ervaren hoe ingewikkeld het is om met weinig geld te leven. Ook het besef dat ik de luxe heb van een goed huis, een fiets e.d. Juist deze dingen komen in het gedrang als mensen lang in armoede leven
De komende tijd blijf ik in gesprek met Warm Rotterdam, deelnemers aan de challenge en natuurlijk met ervaringsdeskundigen om hun ervaringen in te zetten voor de aanpak van armoede in Rotterdam

Roffabriek

Roffabriek

Roffabriek is het platform en
keurmerk voor Eerlijk Werk.

Wie zijn wij ?

Roffabriek is hét platform voor sociale ondernemingen in Rotterdam die bijdragen aan een   duurzame, gezonde, inclusieve stad. Ieder op een eigen, unieke manier.

Wat is ons doel ?

Op innovatieve wijze bijdragen aan een duurzame, gezonde, inclusieve stad waar alle Rotterdammers, ook die een steuntje nodig hebben, plek hebben en elkaar ontmoeten. Rotterdammers met afstand tot de arbeidsmarkt, met een Wmo-indicatie en zij die inactief zijn en anders dat willen zijn welkom.

Hoe pakken we dat aan?

Roffabriek staat voor Eerlijk Werk. We produceren kleinschalig en met aandacht voor Rotterdammers. Met vrijwilligers en gekwalificeerd personeel op mooie, inspirerende plekken in de stad. We slaan bruggen tussen culturen en zwakke(re)- en sterke schouders, zo dragen we bij aan een inclusief Rotterdam.
Lees meer op Roffabriek

Een weekje in armoede leven is mooi voor de show, maar de raadsleden brengen zo wel een serieus probleem onder de aandacht

Een weekje in armoede leven is mooi voor de show, maar de raadsleden brengen zo wel een serieus probleem onder de aandacht

80.000 inwoners van Rotterdam moeten rondkomen van 50 euro in de week. Om te ervaren hoe dat is, proberen gemeenteraadsleden dat ook. Gretig gingen zij in op de uitdaging van WARM Rotterdam, een organisatie die strijdt tegen armoede. Voor een week. Een enkeling pakt het serieuzer aan en gaat twee weken op geldrantsoen.

Dat is natuurlijk een mooie show voor de bühne. Kijk die raadsleden toch betrokken zijn. Handig pareerde Ellen Verkoelen (50Plus) de kritiek: natuurlijk kan ze nooit écht voelen hoe het is om arm te zijn. ,,Het gaat om bewustwording.’’ En ja, een reis naar Amsterdam blijkt plots lastig met een weekbudget van vijf tientjes. Zij heeft er maar mooi het nieuws mee gehaald. Net als de mededeling dat 80.000 inwoners van Rotterdam wekelijks niet meer te besteden hebben dan 50 euro. 80.000! Dat is meer dan 12 procent van de bevolking. Bijna 1 op de 8 Rotterdammers.

Moeilijk

Soms hebben ze stomme dingen gedaan, net zo vaak hebben ze pech gehad. Het is moeilijk oordelen over dure scheidingen, verkeerd gelopen investeringen en onbetaalbare leningen.

Voor haar reis naar Amsterdam deed Verkoelen een beroep op een vriendin met wie ze kon meerijden. John van Bruggen, die echt van weinig moet rondkomen, vertelde in het AD hoe hij het moet hebben van ‘krijgertjes’ uit de buurt en dat een automonteur in de straat voor weinig z’n wagen onderhoudt. Die gewone, hartverwarmende mensen verdienen ook een plek in de krant.

Bron: Leon van Heel voor AD

Check je privileges

Check je privileges

De gemeente Amsterdam onderzoekt de kosten en mogelijkheden om haar 15.000 ambtenaren een ‘privilegetraining’ te laten volgen, zo blijkt uit het opgestelde Werkplan Aanpak Arbeidsdiscriminatie 2019-2020. Het gemeentepersoneel moet zich bewust worden van hun bevoorrechte positie en inzicht krijgen in eigen vooroordelen, is het idee. Een vervolgcursus ‘wit privilege en intersectionaliteit’ wordt niet uitgesloten.

Identiteitspolitiek, riepen tegenstanders hysterisch, en al gauw ging het over taal en ideologie en niet over de kern van het plan. Amsterdamse toestanden.

Onder het motto van niet lullen maar poetsen is er in Rotterdam ondertussen al een bewustwordingscampagne in gang gezet. De stichting WARM Rotterdam, die zich bezig houdt met armoedebestrijding, heeft raadsleden opgeroepen tot een challenge: een week lang leven met 50 euro. Vier raadsleden hebben al aangegeven mee te doen.

De bedoeling, zo vertelt initiatiefneemster Annemarieke van Egeraat, is dat beleidsmakers bewust worden van de schrijnende armoede waar veel mensen in moeten leven. „Wat voor keuzes maak je met 50 euro aan boodschappengeld, hoe pas je je leven aan? Want dat is de realiteit van veel mensen in deze stad.”

Even de cijfers: ruim 15 procent van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens, 1 op de 4 kinderen groeit op in armoede en meer dan 100.000 mensen kampen met problematische schulden. In een recente tweet geeft de Rotterdamse kinderombudsman een actueel en concreet voorbeeld: „Een juf van OBS De Kameleon vertelt me dat voor veel van hun leerlingen de zomervakantie niet leuk is. Ze zijn de hele dag alleen thuis terwijl hun ouders de deur uit zijn om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.”

Volgens Van Egeraat gaat het niet alleen om bewustwording. „Het is ook een boodschap naar de mensen toe: dat ze ertoe doen. Vaak vertellen ze mij: er wordt wel over ons gepraat, maar niet met ons. Ze willen graag in gesprek met beleidsmakers en bedrijven over armoede.” In het najaar zal er in de Laurenskerk in Rotterdam een bijeenkomst gehouden worden waar zo’n gesprek zal plaatsvinden.

De erkenning is belangrijk, want vaak is de bejegening beschuldigend, vindt Van Egeraat. Incassobureaus die flink verdienen aan het afknijpen van kwetsbare mensen. „Terwijl dat mensen zijn die al met psychische klachten kampen en in een sociaal isolement zitten.” Daarom werkt de stichting samen met onder meer sociaal ondernemers, zoals een incassobureau zonder winstoogmerk (‘sociaal incasseren’). „Dit soort bedrijven krijgen van ons een WARM Keurmerk.”

Laat dat een privilege zijn waar iedereen naar wil streven.

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl@Lotfi_Hamid) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.

Bron: NRC
Beeld door: Salih Kilic