TaalenT010

TaalenT010 is een vrijwilligersorganisatie die de maatschappelijke positie van kwetsbare vrouwen wil verbeteren. De stichting versterkt hun positie met taalonderwijs en talentontwikkeling. Vandaar de naam: TaalenT010.
TaalenT010 draagt bij aan emancipatie door vrouwen toe te rusten met taal, kennis en werkervaring. Daarna kunnen zij op eigen kracht verantwoordelijkheid nemen en meedoen in de samenleving. TaalenT010 heeft al veel deelnemers een stapje verder geholpen in hun ontwikkeling. Zij deden bijvoorbeeld mee aan projecten als ‘Gezond met Taal en Sport’, ‘Taalkrachtig’ en ‘Taalkracht Gezond Ouder’. Vrijwillige taalcoaches zijn altijd van harte welkom. Lees meer op de website.

Samen bouwen we Rotterdam

Samen bouwen we Rotterdam’ koppelt jongeren van 12 tot 27 jaar aan ‘ooms’ en ‘tantes’ (betrokken Rotterdammers). Zo krijgen deze jonge stadsgenoten een betere start en meer kansen op school, meer kansen op stageplekken en op werk.
WARM gesprek met Archell

WARM gesprek met Archell

Het grote publiek kent de Rotterdamse storyteller Archell Thompson van zijn voorstelling ‘de Naakte Antilliaan’. Maar door de gemeente en andere instanties wordt hij gevraagd om mensen in de armere wijken van de stad te motiveren en verder te helpen. Archell is erbij 17 oktober op Wereldarmoededag in de Pauluskerk. Hij vertelt dan over de Poverty Escape, een spel dat hij bedacht om mensen in organisaties te laten ervaren hoe het is om weinig geld te hebben.

Je bent een soort hulpverlener, maar dan anders. Hoe pak je het aan?

“Ik werk nu zo’n vier jaar in Rotterdam Zuid en kom bij veel mensen thuis. Mijn aanpak is simpel: persoonlijke aandacht. Het is mijn doel om ze bewust te maken van hun situatie en hun eigen kracht: waar sta je, wie ben je, wat kun je? Ik neem ruim de tijd en ga niet zitten schrijven. Je verhaal kunnen vertellen is het begin van álles. Dat is zo belangrijk. Dus ik luister. En vertel ook over mijn achtergrond. Want er is veel schaamte. Mensen vertellen niet graag dat ze geen werk hebben, of dat ze arm zijn. Maar als ik open ben over waar ik me voor schaam, zijn zij dat ook. Zo maak je echt contact. Pas als het contact er is, gaan we ‘t hebben over wat iemand nodig heeft. Waar iemands creativiteit ligt. Dan volgt dat werk meestal ook vanzelf.”

Heeft die schaamte ook te maken met vooroordelen?

“Tuurlijk. We oordelen constant. Als we een arm iemand op dure schoenen zien lopen, vinden we daar direct iets van. Ik deed dat ook. Tot ik op een dag bij een vrouw thuiskwam. Ze zat in de schuldhulpverlening, met twee kinderen. Haar lamp was stuk en ze ging naar de winkel om een gloeilamp te kopen. ‘Waarom geen spaarlamp,’ zei ik, ‘dat is duurzaam.’ We kregen een discussie. Ik veroordeelde haar. Zij voelde dat. Ze gooide 5 euro op tafel en zei: ‘Dit heb ik voor de hele week. Als ik daar een spaarlamp van koop, hou ik nog maar 3 euro over om te eten. Een gloeilamp kost 50 cent. Wat zou jij doen? Wow, dacht ik, jij bent aan het overleven. Dan denk je niet aan de lange termijn. Als je je niet kunt voorstellen hoe dat is, kun je deze mensen nooit bereiken. Ons hulpverleningssysteem houdt daar geen rekening mee. Ik wilde er iets aan doen, maar erover praten is niet genoeg. Dan vergeten we het weer. Je moet het zelf ervaren. Zo kwam ik op de Poverty Escape.”

Wat is die Poverty Escape precies?

“Het is een groepsspel. Je wordt in een huis gezet, waar je gedurende 3, 6 of 8 uur ‘woont’. Er zijn 10 verschillende karakters. Iedereen speelt een rol en er gebeurt van alles. De acceptgiro’s komen binnen, er zijn deurwaarders, je wordt van het kastje naar de muur wordt gestuurd door de hulpverlening. Als je de rekeningen niet kunt betalen, word je uit je huis gezet. Je merkt dat deelnemers zich erg inleven. Ze worden onzeker en doen dingen die ze normaal niet zouden doen. Gestolen spullen kopen, of frauderen. Enkel en alleen om te overleven. Het is heel confronterend. Daarom is er ook altijd een ervaringsdeskundige bij. We hebben de Poverty Escape gedaan met teams van de gemeente Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, en de politie. Ik ben in gesprek met een woningcorporatie en een bank. Het zou goed zijn als meer bedrijven dit als teamuitje zouden doen. Incassobureaus bijvoorbeeld. Je inlevingsvermogen groeit er echt van.”

Straatnieuws

Straatnieuws, de daklozenkrant van Rotterdam, helpt mensen die in armoede leven aan een kleine bijverdienste, waardoor zij niet hoeven te bedelen om geld. De verkoper koopt de krant in en verkoopt deze met winst. Zo kan hij of zij op een eerlijke wijze, als zelfstandig ondernemer, een zakcentje verdienen – en weer in contact komen met andere mensen.

Warm je aan je stadsgenoten: doe met ons mee op Wereldarmoededag

Warm je aan je stadsgenoten: doe met ons mee op Wereldarmoededag

Wat een overweldigende belangstelling voor ons evenement op Wereldarmoededag. We zitten tot de nok toe vol. Aanmelden kan helaas niet meer. Maar Warm volgen kan wel. Klik hier en blijf Warm! We zijn pas net begonnen.

Dit is het programma:

Worstel jij met schulden? Je bent de enige niet. Meer dan 100.000 Rotterdammers weten wat het is om te leven met chronische stress, boetes, schuldhulpverleners, aanmeldformulieren, deurwaarders, Vraagwijzer, Kredietbank, incassobureau’s en ga zo maar door. Hoe houd jij in dit moeras je hoofd boven water? Wat heb jij nodig om écht geholpen te worden? Kom het vertellen, op Wereldarmoededag, 17 oktober in de Pauluskerk in Rotterdam. We gaan samen nadenken over oplossingen.

Warme initiatieven en Rotterdammers vertellen hun verhaal

Rotterdammers vertellen welke impact armoede en schulden hebben op hun leven. Zij vertellen wat zij écht nodig hebben om verder te komen. Inspirerende initiatieven in de stad laten zien hoe zij werken aan armoede en schulden en vertellen wie of wat zij nodig hebben om verder te komen. Ook gaan we concreet aan de slag met oplossingen voor armoede en schulden. Wethouder Grauss (armoedebestrijding, schuldenaanpak) vertelt hoe hij kijkt naar armoede en schulden in de stad.

Ik wil me direct aanmelden

 

Workshops: aan de slag met oplossingen

In vijf workshops gaan we aan de slag met oplossingen voor het schuldenprobleem in onze stad.
* De workshops worden geleid door een gespreksleider, die het probleem introduceert dat deze workshop centraal staat.
* Daarna is er een korte presentatie van iemand die betrokken is bij een vernieuwend spraakmakend initiatief: hoe werkt hij of zij aan de oplossing van dit probleem?
* Tot slot gaan alle deelnemers in gesprek over oplossingen.
Workshop (1) Mensen die écht luisteren en helpen.
De Rotterdamse schuldhulpverlening helpt niet, concludeerde de Rekenkamer in 2017. De schuldhulp is veel te eenzijdig financieel gericht, vaak veel te moeilijk voor ‘de doelgroep’ en komt bovendien op een moment dat andere, acute problemen hen volledig in beslag nemen – en financiële educatie dus geen zin heeft. Kwetsbare mensen worden aangesproken op hun ‘eigen kracht’, maar krijgen geen persoonlijke steun om hun ‘eigen kracht’ terug te vinden of aan te boren. De wijkteams hebben geen expertise op schulden en hebben bovendien wachtlijsten. De mensen van Vraagwijzer zijn onvoldoende toegerust om te luisteren naar het hele verhaal en écht te helpen.
Hoe zorgen we ervoor dat mensen worden geholpen door een hulpverlener of ambtenaar van vlees en bloed, die luistert naar hun héle verhaal, en de professionele ruimte en de middelen heeft om écht te helpen?
Workshop (2) Eén meldpunt voor iedereen met schulden.
Slechts 8% van de Rotterdammers met schulden bereikt de Kredietbank voor een schuldregeling. Probleem is onder meer dat het aanvraagproces voor een schuldregeling veel te ingewikkeld is. Mensen hebben te maken met veel verschillende organisaties (Vraagwijzer, wijkteam, welzijnsorganisatie, sociaal raadslieden, KBR, schuldeisers) en ervaren dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Veel mensen haken af en komen niet tot een aanvraag voor een schuldregeling.
Hoe komen we tot één meldplek of Vangnet voor mensen met schulden: een plek waar professionals werken die álle mensen met schulden direct kunnen helpen?
Workshop (3) Perspectief op een schuldvrij bestaan.
In Rotterdam zijn er 27.000 mensen met problematische schulden: schulden die niet of nauwelijks nog kunnen worden afgelost. Echte hulp komt pas in zicht als de schulden mensen volledig boven de pet zijn gegroeid. Mensen zijn vaak jaren verder voordat ze in een traject van schuldsanering komen. Als ze daar überhaupt ooit terecht komen. Wie na jaren vechten dan eindelijk in de schuldsanering zit, begint dan pas. De ‘schuldenaar’ moet jaar in jaar uit rondkomen van een paar tientjes per week. Dit systeem houdt mensen – en vaak ook hun kinderen – langdurig in armoede gevangen. Zij staan feitelijk jarenlang aan de zijlijn.
Hoe geven we meer mensen een eerlijk perspectief op een schuldvrij bestaan, zodat zij weer mee kunnen doen?
Workshop (4) Geen boete op armoede.
Mensen die bij een schuldhulpverlener aankloppen hebben gemiddeld veertien verschillende schuldeisers, met ieder een eigen incassobureau, die ieder schulden innen, boetes en rente berekenen, of de schuld verder vergroten met kosten voor exploten, of proceskosten. Kleine schulden groeien zo razendsnel uit tot een grote schulden, waar onmogelijk nog uit te komen is.
Hoe kunnen we af van het stapelen van boetes op boetes?
Workshop (5) Een eerlijke incasso.
Commerciële incassobureau’s kopen schulden op  voor relatief kleine bedragen maken winst door een zo groot mogelijk deel van de openstaande schuld op te halen bij de schuldenaar. Zij halen alles uit de kast om hun winst te maximaliseren, waardoor mensen steeds dieper het moeras in zakken.
Hoe kunnen we toe naar een eerlijke incassopraktijk?

Manifest Rotterdam Schuldvrij

De warme avond op Wereldarmoededag is een vervolg op de bijeenkomst van 14 Maart, waarbij we (in campagnetijd) het Manifest Rotterdam Schuldvrij aanboden aan acht politieke partijen. De politici hebben het Manifest toen omarmd en gezegd zich sterk te zullen maken om de problemen op te lossen. Op Wereldarmoededag maken wij kort de stand van zaken op.

Programma

18.00   Gezamenlijke maaltijd (Pauluskerk, gratis)
19.00   Opening avondvoorzitter
19.10   Presentatie Warm Rotterdam
19.20   Verhalen van Rotterdammers
19.50   Wethouder Grauss (o.m. armoedebestrijding, schuldenaanpak): hoe kijkt hij naar het probleem van armoede en schulden in Rotterdam? 
20.00  Feiten & cijfers over schulden in Rotterdam
20.10   Workshops
21.10   Resultaten delen
21.30   Drankje

Schulden in Rotterdam

Met ruim 80.000 mensen onder de armoedegrens en 27.000 mensen met problematische schulden is Rotterdam de armste stad van Nederland (bron: CBS). In onze stad gaan kinderen zonder ontbijt naar school. Eén op de vier kinderen groeit op in armoede. Te veel mensen zinken mensen weg in wanhoop en moedeloosheid. Schulden zijn een groot deel van het probleem.
Schulden houden mensen gevangen in een uitzichtloze situatie: in stand gehouden en vaak zelfs verergerd door het bestaande systeem. Een simpele schuld groeit uit, omdat bedrijven en overheden boetes op boetes en rentes op rentes stapelen, omdat een kwetsbaar gezin soms te maken heeft met wel tien verschillende, commerciële incassobureau’s, die allemaal boetes opleggen, of beslag leggen, zonder om te kijken naar de vaak desastreuze gevolgen. Ondertussen verdwalen mensen temidden van de vele hulpverleningsloketten en aanvraagformulieren en worden zij niet persoonlijk of op maat geholpen. Slechts 8% krijgt hulp van de gemeentelijke Kredietbank.
Schulden is één van de thema’s waarop Warm Rotterdam de komende jaren verschil wil maken: samen met íedereen in de stad die iets kan doen. Samen maken wij een nieuwe stad.
Heb jij een persoonlijk verhaal dat je wil delen met ons? Stuur dan een mail aan info@warmrotterdam.nl