Everyday heroes

Everyday heroes

Een goed gesprek over SROI met Niels Agterberg van www.everydayheroes.com. Deze stichting legt de verbinding tussen bedrijven met een SR-verplichting en mensen die ondersteuning nodig hebben om een baan te vinden. Dat doen ze onder andere door sociale ondernemers te ondersteunen die deze mensen kansen bieden om aan het werk te gaan.

In het onderstaande filmpje legt hij uit hoe dit werkt en hoe bedrijven met een SR-verplichting bij Everyday heroes certificaten kunnen kopen waarmee ze hieraan voldoen. Ben jij sociaal ondernemer en zoek je financiële ondersteuning om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen: https://www.everydayheroes.com/doe-een-aanvraag

Heb je nog een suggestie voor iemand met wie ik het gesprek aan moet gaan, mail mij dan op mvdb@warmrotterdam.nl

Warm-incasseren 1

Warm-incasseren 1

orem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).