Warm Rotterdam zoekt Warme Meedenkers

Warm Rotterdam zoekt Warme Meedenkers

Op dit moment heeft 25% van de Rotterdamse huishoudens het financieel zwaar en eén op de vier kinderen groeit op in een gezin dat in armoede leeft. Er is geen enkele andere grote stad in Nederland waar de sociale- en financiële armoede zo groot is als in Rotterdam.

Met ervaringsdeskundigen en partners, zet Warm Rotterdam (www.warmrotterdam.nl) zich in om de situatie van Rotterdammers die in armoede leven of schulden hebben te verbeteren. Zodat het aantal mensen dat in armoede leeft, afneemt. We zeggen ‘nee’ tegen het verdienen aan mensen met schulden. We stoppen met het uitsluiten van mensen die in armoede leven op de arbeidsmarkt.

Warm Rotterdam luistert naar Rotterdammers die in armoede leven. Ervaringsdeskundigen adviseren het programma, zij weten waar het over gaat. De kennis & kunde van ervaringsdeskundigen is de basis van het programma. Warm Rotterdam wil de groep ervaringsdeskundigen graag uitbreiden. We kunnen altijd warme meedenkers gebruiken. Binnen ons project ‘Je doet ertoe’ vormen ervaringsdeskundigen een community voor het verhaal van Rotterdammers, voor advies en aanbevelingen. Ook zijn ervaringsdeskundigen uitvoerders van de projecten bij Warm Rotterdam. Dit betekent dat niet de overheid en de instanties – maar de Rotterdammers in armoede en schulden – zelf bepalen hoe er over armoede en schulden gesproken wordt en wat de beste aanpakken zijn. Warm Rotterdam praat niet over, maar mét Rotterdammers. Ongeveer eens per maand zijn er face-to-face ontmoetingen, werkgroepen komen een keer per twee weken bijeen. We werken volgens de coronarichtlijnen en reiskosten worden vergoed. Digitaal meedenken is ook prima.

Wat doet Warm Rotterdam in de praktijk?

Kort geleden is door ervaringsdeskundigen  het Keurmerk ‘Warm Incasseren’ uitgereikt aan woningcorporatie Havensteder.  Door het keurmerk Warm Incasseren te behalen, laten organisaties en bedrijven zien het hart op de goede plek te hebben en actief bij te dragen aan het verminderen van de schuldenlast van Rotterdammers door hun incassoprocessen humaan in te richten

Ook zetten ervaringsdeskundigen een Schuldenforum op, waar Rotterdammers anoniem en laagdrempelig met hun vragen over schulden terecht kunnen. Daarnaast werken wij er hard aan om een verzameling van veel voorkomende  bezwaarschriften op onze website te plaatsen. Als voorbeeld voor iedereen die met een deurwaarder te maken heeft of problemen heeft met de Belastingdienst. Ook werken wij aan een informatieboekje voor Rotterdammers met schulden. Dit alles onder het motto Eerste hulp bij schulden.

Oproep aan Warme Meedenkers

Warm Rotterdam is op zoek naar ervaringsdeskundigen met kennis en ervaring over leven in armoede en/of met schulden. Wil je je kennis en kunde delen bij onze bijeenkomsten of digitaal adviseren? Heb je goede ideeën over hoe we de gemeente en de politiek kunnen beïnvloeden, over communicatie strategieën en goede aanpakken. Zo ja én woon je in Rotterdam MELD JE AAN. Neem contact op met Marsha de Koning-Man, Projectleider ‘Je doet ertoe’ bij Warm Rotterdam. Stuur een e-mail naar mdkm@warmrotterdam.nl

Alles is werk

Alles is werk

Vraag kinderen wat ze willen worden later als ze groot zijn en ze beginnen over hun droombaan. Vraag volwassenen wie ze zijn en ze vertellen je wat ze doen. Dat is wat werk betekent voor mensen. Het is meer dan arbeid in ruil voor geld. Het is een identiteit, het zijn collega’s het is je netwerk, je vrienden, je ontmoet er je partner en je zorgt ermee voor je gezin. Met werk voorzie je in je zelfstandigheid, je waardigheid en ben je een voorbeeld voor je eigen kinderen.

Het niet hebben van werk betekent automatisch dat je dromen hebt moeten laten varen, dat je geen identiteit hebt als schilder, automonteur, boekhouder of eigen baas. Mensen zullen niet naar jou toe komen met vragen waar alleen jij antwoord op hebt. Je zult de dagelijkse contacten van collega’s missen en contacten leggen met anderen gaat moeilijker.  Voor het onderhoud van je gezin ben je afhankelijk van anderen, van de staat, en er zullen genoeg momenten zijn waarop je duidelijk gemaakt wordt dat je jouw inkomen niet zelfstandig verdient. Hoe kunnen je kinderen tegen je op kijken, hoe kan je zelf nog trots zijn op wat je hebt bereikt?

Werk is meer dan wat je doet en wie je bent en toch accepteren we dat zoveel mensen in Rotterdam in deze positie zitten. De mensen die ik de afgelopen jaren heb kunnen ondersteunen om aan een opleiding of werk te beginnen, geven allemaal hetzelfde aan: trots! Ze zijn vervuld van trots en zijn blij dat ze thuis kunnen komen van hun werk en hun kinderen kunnen vertellen wat ze gedaan hebben die dag. Die kinderen zijn sowieso al de reden van hun bestaan: al die vrouwen die mij vertellen hoe hun kinderen VWO en gymnasium doen, bij de bank werken, opvallend vaak in het buitenland werken (wereldburgers!) of een eigen bedrijf hebben. Ze leven via hun kinderen, hebben alles opgegeven om te zorgen dat hun kinderen het goed hebben. Dat ze een goede opleiding kunnen volgen, een goede baan krijgen en kansen krijgen in het leven.

Zo belangrijk is werk dat mensen er hun land voor verlaten, hun leven lang hard werken voor laag loon om te zorgen dat hun kinderen het beter krijgen. Iedereen die ik spreek zegt het en iedereen die werk heeft weet het. Het is hoog tijd dat we werk als een recht gaan beschouwen in plaats van als een plicht: ieder mens heeft het recht om zich te ontplooien, om zijn dromen na te streven en waardig voor zichzelf en voor zijn gezin te zorgen. Als we werk zo benaderen, dan is het een kleine stap naar accepteren dat werk niet altijd betaald werk hoeft te zijn. Zorgen voor een ander, de buurt een beetje mooier en veiliger maken, zorgen dat jongeren kunnen sporten en gezonde maaltijden koken voor de wijk: allemaal werk. Een investering in je samenleving om hier een minimaal leefbaar loon tegenover te stellen en een waanzinnige bezuiniging op alle controle die de overheid doet.  Wat wil jij worden later als je groot bent?

Een goed gesprek over SROI

Een goed gesprek over SROI

Laten we eens een goed gesprek voeren over SROI. Over wat? Dat bedoel ik: welke Rotterdammer weet nou wat SROI is? We hebben het over de Social Return on Investment. Een goede Nederlandse term is er niet eens voor. En toch gaat het over iets wat ons allemaal aangaat. SROI, of de SR-verplichting, gaat over de verplichting die bedrijven aangaan om wanneer zij een opdracht van de overheid krijgen, werk te creëren in de stad voor mensen die dat nodig hebben. Bedrijven die bijvoorbeeld een opdracht krijgen van de stad Rotterdam, zijn verplicht om een percentage van de som van die opdracht te gebruiken om arbeidsplaatsen te creëren of mensen op te leiden. Het doel van de regeling is om werkgelegenheid te creëren in de stad.

Tot zo ver klinkt het goed nietwaar: het bedrijfsleven wordt actief verantwoordelijk gemaakt voor de werkgelegenheid in de stad. Waarom heb ik hier niet eerder van gehoord, hoor ik u denken. U bent niet de enige: vraag het uw buurvrouw, de bakker, de wijkagent of gewoon iemand op straat en ik denk dat niemand u kan vertellen waar het over gaat. Het probleem is dat dit niet alleen voor u en mij geldt: zelfs de bedrijven die de opdrachten krijgen weten niet altijd waar de SR-verplichting over gaat en wat zij daarvoor moeten doen.

Daardoor kan het gebeuren dat in minder dan de helft van de gevallen dat een bedrijf een SR-verplichting heeft, hier ook aan wordt voldaan. De gemeente Rotterdam heeft de capaciteit om 3000 fte aan banen te creëren met behulp van de SR-verplichting. Hiervan worden er 1121 gerealiseerd, waarvan het merendeel bestaat uit stages voor MBO leerlingen. Nou vind ik het ook heel belangrijk dat MBO-leerlingen een relevante stage lopen, maar een stage is geen werkgelegenheid. Rotterdammers staan te springen om werkgelegenheid. In februari van dit jaar, voor de corona crisis dus, zaten er 35.292 mensen in de bijstand. Daaronder bevinden zich ook gezinnen, waar kinderen in opgroeien. Post-corona is dit aantal alleen maar gestegen. Met 3000 fte los je dat niet op, maar alle beetjes helpen.

Alle cijfers over de handhaving van de SROI regeling zijn na te lezen in het rapport “Een opdracht voor de stad” uit 2019 van de Rotterdamse rekenkamer. Maar waarom weet ik dat niet, hoor ik u nu denken. Waarom staat er over zo’n belangrijk onderwerp, wat ons allemaal betreft, niet een paginagroot artikel in de krant? U denkt het, ik zeg het. De realiteit is dat het gewoon een te complex onderwerp is om een gesprek over aan te gaan. Rijnmond praat er niet over, het AD schrijft er niet over, dus u en ik horen er niet over.

De komende tijd wil ik met u het gesprek over SROI hebben. Door te laten zien hoe hard we banen nodig hebben in de stad, door te laten zien welke successen bedrijven hiermee behalen en door te laten merken dat u en ik het belangrijk vinden. Samen kunnen we een boodschap uitzenden naar de overheid en het bedrijfsleven:: maak werk van SROI!

Mireille van den Berg, projectleider Warm Rotterdam Werkt

Schuldenaren worden ziek van in hun nek hijgende incassobureaus.

Schuldenaren worden ziek van in hun nek hijgende incassobureaus.

Steeds meer Rotterdamse huishoudens kampen met forse schulden. Eigen schuld? Lang niet altijd. Schuldeisers en incassobureaus die boete op boete stapelen, dragen bepaald niet bij aan de oplossing. Veel mensen komen zo alleen maar dieper in de problemen. Kap daarmee, zegt stichting Warm Rotterdam die een keurmerk Warm Incasseren introduceert.

Dat schuldeisers hun uiterste best doen om betalingsachterstanden te innen, kun je ze moeilijk kwalijk nemen. Maar aan de manier waarop valt nog veel te verbeteren. Schuldenaren begraven onder de ene na de andere aanmaning, om vervolgens de deurwaarder op hen af te sturen, heeft in ieder geval weinig nut, zo ontdekte woningcorporatie Havensteder. Mensen maken de post niet meer open, trekken de gordijnen achter zich dicht en wachten op het onvermijdelijke: een persoonlijk faillissement of een huisuitzetting”, vertelt woordvoerder Bianca Bakvis.Zo’n uitkomst is voor niemand leuk. ,,Het levert onnodige stress op bij schuldenaren die wel willen, maar niet kunnen betalen. En ook onze mensen krijgen er buikpijn van. Niemand vindt het leuk om een jong gezin op straat te zetten.”

Armoedegrens

Bovendien kan de woningcorporatie in zo’n geval alsnog naar zijn centen fluiten. ,,Rotterdam telt zo’n honderdduizend mensen die op of onder de armoedegrens leven. Een of twee maanden huurachterstand, met alle bijkomende incassokosten, valt voor deze groep nog amper in te halen.”Daarom besloot Havensteder, een jaar of drie geleden, hun incassobeleid radicaal om te gooien. Sindsdien zitten ze huurders een stuk dichter op de huid. Heb je de eerste van je maand de huur nog niet overgemaakt? Dan krijg je de dag erop een belletje: of er iets aan de hand is, en of ze kunnen helpen?

Beschamend verdienmodel

Voor de stichting Warm Rotterdam reden genoeg om de woningcorporatie het eerste certificaat van hun nieuwe keurmerk ‘Warm Incasseren’ uit te reiken. Deze denktank, bestaande uit ervaringsdeskundigen, maar ook partners uit de stad die de buik vol hebben van de verdienmodellen gangbaar in de incasso-industrie, begint nu voet aan de grond te krijgen in Rotterdam. 

Het keurmerk is een hulpmiddel voor bedrijven om hun incasso humaan in te richten. En komt wat betreft Annemarieke van Egeraat  van Warm Rotterdam geen minuut te laat. ,,In het kielzog van corona voltrekt zich een enorme economische crisis. Deze mensen helpen het hoofd boven water te houden, is een van onze belangrijkste speerpunten.”

Vaste lasten

Dat Havensteder zich daartoe nu gecommitteerd heeft vervult haar met trots. ,,Elke maand de huur kunnen betalen, is voor veel mensen de eerste zorg. Daarna komen de andere vaste lasten: gas, water en licht, de zorgverzekering en natuurlijk zorgen voor voldoende eten en drinken.”

Van Egeraat: ,,Veel mensen nu, maar ook al pre-corona, leven niet; ze overleven slechts. En velen van hen worden letterlijk ziek van alle in hun nek hijgende incassobureaus. Kortom, een beetje meer coulance vanuit schuldeisers zou hen sieren.”

Haar hoop is dat ook bedrijven als Ziggo, Evides en de Belastingdienst het keurmerk gaan omarmen.”

https://www.ad.nl/rotterdam/schuldenaren-worden-ziek-van-in-hun-nek-hijgende-incassobureaus-maar-het-kan-ook-anders~a29ae8bb/?fbclid=IwAR2_hoy95eNT13bpUK4exlLkqKuFLvfhV3H98PPe3cKkbaFhk-baCopvMNA

Campagne armoede voor beginners

Campagne armoede voor beginners

Het is een jaar geleden dat Warm Rotterdam de 50-euro challenge lanceerde. Ook nu laat Warm Rotterdam weer van zich horen. Daar is ook alle aanleiding voor. Het wordt duidelijk dat de corona-crisis mensen die kwetsbaar zijn het hardst raakt. Veel Rotterdammers verliezen hun baan en inkomen. Een nieuwe groep komt zelfs in de armoede terecht. Dat betekent in het zwartste scenario: leren rondkomen van 50 euro per week.

Armoede voor Beginners

Warm Rotterdam wil deze nieuwe groep goed voorbereiden op wat hen te wachten staat met de juiste informatie en advies. Ervaringsdeskundigen geven hiermee de boodschap af dat deze Rotterdammers er niet alleen voor staan. Zij willen om hen heen gaan staan en hun kennis en ervaringen delen. Hoe kun je het beste met oplopende schulden omgaan? Heb je recht op eten van de voedselbank? Hoe kun je je kinderen blijven geven wat ze nodig hebben? Welke hulp kun je vragen bij de gemeente? Kan ik gratis naar de tandarts? 

Daarom is een aantal ervaringsdeskundigen met Warm Rotterdam de campagne ‘Armoede voor Beginners’ gestart. Zodat Rotterdammers – die door corona financieel in de problemen komen – kunnen voorkomen dat het erger wordt. In september (of eerder afhankelijk van de belangstelling) organiseren ervaringsdeskundigen een workshop voor hen. Inschrijven kan via info@warmrotterdam.nl.

In deze filmpjes vertellen Ellen, Joanna en Moenne over corona en armoede. En geven zij tips.

Link naar Ellen: https://youtu.be/zBgiGm7AqqI

Link naar Joanna: https://youtu.be/yPc1N4n1hps

Link naar Moenne: https://youtu.be/JKhCC4HIIy4

Link naar de Promo: https://youtu.be/psBxKm5RDsU

Een oorverdovende stilte….

Een oorverdovende stilte….

Een oorverdovende stilte ………

Het is mooi en ontroerend de jubelende reacties op initiatieven van bewoners, armoedeplatforms, Voedselbanken en sociaal ondernemers. Om mensen die kwetsbaar zijn te helpen het hoofd boven water te houden. Deze initiatieven zijn van lokale helden, sleutelfiguren in de straten, dragers van informele en formele netwerken. Mensen en organisaties, geworteld in wijken en buurten, die zich al sinds jaar en dag inzetten voor groepen die kwetsbaar zijn. Waardoor wijken en steden veerkrachtig zijn of worden. Stelt u zich de situatie eens voor dat zij er niet zijn. Dan nemen sociale en economische verschillen toe en drijven we van elkaar af. En de corona crisis maakt de kans hierop alleen maar groter.

Floris van Straaten (22 maart 2020 nrc) schreef het al. Als het virus zich eenmaal enigszins heeft genesteld in een land en het grootste deel van de bevolking aan huis is gekluisterd, manifesteren de sociale en economische verschillen zich ook in andere opzichten weer snel. Dan blijken de rijken veel beter toegerust om zich tegen de ziekte te beschermen dan armen. „De gevolgen van sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid zullen erg zichtbaar zijn nog voor deze pandemie voorbij is”.

Rotterdammers die op of onder de armoedegrens leven zijn kwetsbaarder dan anderen voor de gevolgen van deze crisis. Vanwege hun positie op de arbeidsmarkt en geldproblemen, vaak ook nog eens in combinatie met gezondheidsproblemen. Blijven zij gezond, komen er coulante regelingen? Waarom mag de Hema wel 50% van de huur betalen? Dit geeft stress, veel stress. Bij Warm Rotterdam zien we dan ook dat ervaringsdeskundigen onzichtbaarder dan ooit zijn. Dat is niet goed. Want zij kunnen ons gidsen naar wat er nu voor hen nodig is. Maar het is stiller aan hun kant.

Jurrien mailde ons: ‘mijn vrouw heeft de griep verschijnselen met koorts en benauwdheid. Ikzelf voel me nog redelijk maar we hebben er beiden voor gekozen om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen naar buiten voor korte boodschappen en honden uitlaten. Omdat we beiden in een categorie vallen die vatbaar is maken we ons best wel ongerust over wat er komen gaat’. Ook betreurt Jurrien dat hij zijn vrijwilligerswerk als budgetmaatje nu niet kan uitvoeren.

Ook Ellen is even gestopt met haar facebook pagina voor Rotterdammers met schulden. Mensen met vraagverlegenheid en schaamte wenden zich graag als eerste tot haar in plaats van de Vraagwijzer. Ellen de eerste hulp bij ongelukken. Maar ze heeft er nu de energie niet voor. Zij vertelde nog: Vandaag liep ik zoals iedere woensdag mijn havenloods krant. En deurwaarders nou die doen hun werk gewoon. Envelop in de bus en dat is het. Heb hem aangesproken of hij wel een warm gevoel heeft. Hij keek me aan en zei hoezo. Ik vroeg of deze brief het belangrijkste is in deze tijd. Het antwoord: het is mijn werk. Ik zei nou dan kun je het Warm keurmerk incasseren op je buik schrijven’. En ook zij, een krachtige tante, maakt zich zorgen over wat komen gaat.

Functowicz schreef (Groene Amsterdammer 19 maart 2020 Even niet naar Ikea) over de aanpak van het corona virus. ‘Er is meer kennis nodig dan van virologen en epidemiologen. We moeten afstappen van het model dat de wetenschap spreekt en de politiek het op basis daarvan uitvoert. We hebben kennis uit de realiteit nodig om te voorspellen wat het gevolg gaat zijn van de huidige maatregelen’

We zien een parallel voor de aanpak van armoede en schulden. Ervaringskennis is er voldoende. Laten we er veel moeite voor doen om achter de voordeur te komen en te luisteren. Zoals Stichting Mait nu doet. Juist nu.

Sssstttt ……. Warm Rotterdam luistert.

Dames en heren bestuurders, politici en ambtenaren luistert u mee?

Programmateam Warm Rotterdam

3 april 2020