Theaterdebuut

Theaterdebuut

Warm Rotterdam op de planken in buurtcentrum Odeon.

Op donderdag 8 en vrijdag 9 november stond Warm Rotterdam op de planken in Odeon, Daar vond een spetterende voorstelling plaats over armoede, met alle vooroordelen over ‘arme mensen’ en die je dagelijks tegenkomt. Wij mochten tien kaarten weggeven. Dominee Dick Couvée vertelde tijdens de voorstelling over een ‘Warme Stad’ en riep mensen op zich aan te sluiten bij Warm Rotterdam. Het theaterstuk over armoede anno 2018 werd gespeeld door Theater MES, die er mee langs vier grote steden toerde en de tour in Rotterdam afsloot.  

Warme Avond op Wereldarmoededag

Het was aangekondigd als een warme avond en dat werd het ook écht: een bijzondere, warme avond, waar we met bijna 200 mensen de maaltijd deelden en met ruim 150 bevlogen stadsgenoten spraken over hoe we de stad de komende jaren een stuk warmer gaan maken.
Bijna veertig mensen gaven na afloop (middels de kaarten) aan zich actief in te willen zetten voor een specifiek thema van Warm Rotterdam. Vele nieuwe verbonden zijn gesloten, tussen mensen die elkaar nog niet kenden, maar die ontdekten vele raakvlakken te hebben – en eenzelfde ambitie. Wij voelden de hele avond een enorme ‘drive’ en een groot geloof in dat het anders kan.

Wat gaan we concreet doen?

Er zijn op 17 oktober heel veel goede ideeën boven komen drijven. Er is veel om mee aan de slag te gaan, maar niet alles kan tegelijk. Twee onderwerpen sprongen er voor ons uit:
Luister naar de mensen om wie het gaat:
Een rode draad in alle workshops en verhalen was dit: ‘luíster naar mensen die leven in armoede. Er is meer begrip nodig, meer empathie, meer maatwerk. Ervaringen van mensen moeten leidend zijn bij alle oplossingen.’ Dit is ons uit het hart gegrepen.

  • Bijeenkomst: echte verhalen – voor beleidsmakers
    Samen met partners gaan we een bijeenkomst organiseren tussen beleidsmakers die werken aan schulden- of incassobeleid en mensen die met schulden te maken hebben (gehad). Daarin vertellen Rotterdammers hoe hun leven met schulden eruit ziet en waar zij op vast zijn gelopen. Heb jij te maken met schulden en wil je je verhaal delen? Of ken je mensen die hun verhaal graag willen vertellen aan beleidsmakers in de stad? Laat het ons weten.

Een keurmerk sociaal incasseren:
Er was veel woede voelbaar over de manier waarop de incasso en het boetebeleid werken. Een miljard verdiende de incasso-industrie het afgelopen jaar, aan kwetsbare mensen. Dat is een miljard euro aan nieuwe, extra schulden, die betaald moeten worden door mensen die toch al niets hadden. Veel mensen pleitten ervoor om bedrijven die sociaal incasseren – waarbij niet het innen maar het oplossen van schulden centraal staat – te belonen met een ‘Warm Keurmerk’. Daarmee inspireren zij hopelijk ook andere bedrijven.

  • Warm Keurmerk
    Samen met partners gaan we een Warm Keurmerk ontwikkelen voor een sociale incasso. Met een team vaste vrijwilligers willen we het komend jaar aan de slag. We beginnen onder meer met onderzoek: hoe voeren overheden en bedrijven op dit moment de incasso uit? Wat is hun beleid? Welke bedrijven zijn al goed bezig? Hoe moet het Keurmerk eruit zien? Wil je structureel meedenken en werken? Graag

 

Meedoen
Heb je je nog niet aangemeld om actief mee te werken, maar wil je wel meedoen: dat kan! We zoeken mensen die willen meedenken, zaken willen uitzoeken of willen helpen met de administratie. Mail naar: info@warmrotterdam.nl

Warm je aan je stadsgenoten: doe met ons mee op Wereldarmoededag

Warm je aan je stadsgenoten: doe met ons mee op Wereldarmoededag

Wat een overweldigende belangstelling voor ons evenement op Wereldarmoededag. We zitten tot de nok toe vol. Aanmelden kan helaas niet meer. Maar Warm volgen kan wel. Klik hier en blijf Warm! We zijn pas net begonnen.

Dit is het programma:

Worstel jij met schulden? Je bent de enige niet. Meer dan 100.000 Rotterdammers weten wat het is om te leven met chronische stress, boetes, schuldhulpverleners, aanmeldformulieren, deurwaarders, Vraagwijzer, Kredietbank, incassobureau’s en ga zo maar door. Hoe houd jij in dit moeras je hoofd boven water? Wat heb jij nodig om écht geholpen te worden? Kom het vertellen, op Wereldarmoededag, 17 oktober in de Pauluskerk in Rotterdam. We gaan samen nadenken over oplossingen.

Warme initiatieven en Rotterdammers vertellen hun verhaal

Rotterdammers vertellen welke impact armoede en schulden hebben op hun leven. Zij vertellen wat zij écht nodig hebben om verder te komen. Inspirerende initiatieven in de stad laten zien hoe zij werken aan armoede en schulden en vertellen wie of wat zij nodig hebben om verder te komen. Ook gaan we concreet aan de slag met oplossingen voor armoede en schulden. Wethouder Grauss (armoedebestrijding, schuldenaanpak) vertelt hoe hij kijkt naar armoede en schulden in de stad.

Ik wil me direct aanmelden

 

Workshops: aan de slag met oplossingen

In vijf workshops gaan we aan de slag met oplossingen voor het schuldenprobleem in onze stad.
* De workshops worden geleid door een gespreksleider, die het probleem introduceert dat deze workshop centraal staat.
* Daarna is er een korte presentatie van iemand die betrokken is bij een vernieuwend spraakmakend initiatief: hoe werkt hij of zij aan de oplossing van dit probleem?
* Tot slot gaan alle deelnemers in gesprek over oplossingen.
Workshop (1) Mensen die écht luisteren en helpen.
De Rotterdamse schuldhulpverlening helpt niet, concludeerde de Rekenkamer in 2017. De schuldhulp is veel te eenzijdig financieel gericht, vaak veel te moeilijk voor ‘de doelgroep’ en komt bovendien op een moment dat andere, acute problemen hen volledig in beslag nemen – en financiële educatie dus geen zin heeft. Kwetsbare mensen worden aangesproken op hun ‘eigen kracht’, maar krijgen geen persoonlijke steun om hun ‘eigen kracht’ terug te vinden of aan te boren. De wijkteams hebben geen expertise op schulden en hebben bovendien wachtlijsten. De mensen van Vraagwijzer zijn onvoldoende toegerust om te luisteren naar het hele verhaal en écht te helpen.
Hoe zorgen we ervoor dat mensen worden geholpen door een hulpverlener of ambtenaar van vlees en bloed, die luistert naar hun héle verhaal, en de professionele ruimte en de middelen heeft om écht te helpen?
Workshop (2) Eén meldpunt voor iedereen met schulden.
Slechts 8% van de Rotterdammers met schulden bereikt de Kredietbank voor een schuldregeling. Probleem is onder meer dat het aanvraagproces voor een schuldregeling veel te ingewikkeld is. Mensen hebben te maken met veel verschillende organisaties (Vraagwijzer, wijkteam, welzijnsorganisatie, sociaal raadslieden, KBR, schuldeisers) en ervaren dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Veel mensen haken af en komen niet tot een aanvraag voor een schuldregeling.
Hoe komen we tot één meldplek of Vangnet voor mensen met schulden: een plek waar professionals werken die álle mensen met schulden direct kunnen helpen?
Workshop (3) Perspectief op een schuldvrij bestaan.
In Rotterdam zijn er 27.000 mensen met problematische schulden: schulden die niet of nauwelijks nog kunnen worden afgelost. Echte hulp komt pas in zicht als de schulden mensen volledig boven de pet zijn gegroeid. Mensen zijn vaak jaren verder voordat ze in een traject van schuldsanering komen. Als ze daar überhaupt ooit terecht komen. Wie na jaren vechten dan eindelijk in de schuldsanering zit, begint dan pas. De ‘schuldenaar’ moet jaar in jaar uit rondkomen van een paar tientjes per week. Dit systeem houdt mensen – en vaak ook hun kinderen – langdurig in armoede gevangen. Zij staan feitelijk jarenlang aan de zijlijn.
Hoe geven we meer mensen een eerlijk perspectief op een schuldvrij bestaan, zodat zij weer mee kunnen doen?
Workshop (4) Geen boete op armoede.
Mensen die bij een schuldhulpverlener aankloppen hebben gemiddeld veertien verschillende schuldeisers, met ieder een eigen incassobureau, die ieder schulden innen, boetes en rente berekenen, of de schuld verder vergroten met kosten voor exploten, of proceskosten. Kleine schulden groeien zo razendsnel uit tot een grote schulden, waar onmogelijk nog uit te komen is.
Hoe kunnen we af van het stapelen van boetes op boetes?
Workshop (5) Een eerlijke incasso.
Commerciële incassobureau’s kopen schulden op  voor relatief kleine bedragen maken winst door een zo groot mogelijk deel van de openstaande schuld op te halen bij de schuldenaar. Zij halen alles uit de kast om hun winst te maximaliseren, waardoor mensen steeds dieper het moeras in zakken.
Hoe kunnen we toe naar een eerlijke incassopraktijk?

Manifest Rotterdam Schuldvrij

De warme avond op Wereldarmoededag is een vervolg op de bijeenkomst van 14 Maart, waarbij we (in campagnetijd) het Manifest Rotterdam Schuldvrij aanboden aan acht politieke partijen. De politici hebben het Manifest toen omarmd en gezegd zich sterk te zullen maken om de problemen op te lossen. Op Wereldarmoededag maken wij kort de stand van zaken op.

Programma

18.00   Gezamenlijke maaltijd (Pauluskerk, gratis)
19.00   Opening avondvoorzitter
19.10   Presentatie Warm Rotterdam
19.20   Verhalen van Rotterdammers
19.50   Wethouder Grauss (o.m. armoedebestrijding, schuldenaanpak): hoe kijkt hij naar het probleem van armoede en schulden in Rotterdam? 
20.00  Feiten & cijfers over schulden in Rotterdam
20.10   Workshops
21.10   Resultaten delen
21.30   Drankje

Schulden in Rotterdam

Met ruim 80.000 mensen onder de armoedegrens en 27.000 mensen met problematische schulden is Rotterdam de armste stad van Nederland (bron: CBS). In onze stad gaan kinderen zonder ontbijt naar school. Eén op de vier kinderen groeit op in armoede. Te veel mensen zinken mensen weg in wanhoop en moedeloosheid. Schulden zijn een groot deel van het probleem.
Schulden houden mensen gevangen in een uitzichtloze situatie: in stand gehouden en vaak zelfs verergerd door het bestaande systeem. Een simpele schuld groeit uit, omdat bedrijven en overheden boetes op boetes en rentes op rentes stapelen, omdat een kwetsbaar gezin soms te maken heeft met wel tien verschillende, commerciële incassobureau’s, die allemaal boetes opleggen, of beslag leggen, zonder om te kijken naar de vaak desastreuze gevolgen. Ondertussen verdwalen mensen temidden van de vele hulpverleningsloketten en aanvraagformulieren en worden zij niet persoonlijk of op maat geholpen. Slechts 8% krijgt hulp van de gemeentelijke Kredietbank.
Schulden is één van de thema’s waarop Warm Rotterdam de komende jaren verschil wil maken: samen met íedereen in de stad die iets kan doen. Samen maken wij een nieuwe stad.
Heb jij een persoonlijk verhaal dat je wil delen met ons? Stuur dan een mail aan info@warmrotterdam.nl 
 

Warm Rotterdam paginagroot in de NRC

Warm Rotterdam paginagroot in de NRC

Dit voorjaar werd Warm Rotterdam geselecteerd voor de NRC Charity Awards, samen met twintig andere ‘goede doelen’ in Nederland. Iris Schep en Daan Coelman, studenten aan de Willem de Kooning Academie, mochten daarom voor ons een mooie advertentie ontwikkelen. Deze stond 2 augustus paginagroot in de NRC.
Er kan er maar een de winnaar zijn: in Augustus won de Endometriose stichting de Charity Award. Maar de campagne heeft ons veel goeds gebracht: veel reacties zijn binnen gekomen via de website, van mensen die willen meedoen en meedenken, of die op de hoogte willen blijven van ons werk. Daar zijn we blij mee!
Iris en Daan kregen de opdracht om een advertentie te maken om de bewustwording over armoede in Rotterdam te vergroten. De Markthal trekt veel toeristen en is een geliefde plek voor ‘rijke’ Rotterdammers. Voor veel mensen is de Markthal echter onbetaalbaar. Een deel van de gewone zaterdagmarkt, aan de voet van de Markthal, moest wijken voor de komst van het nieuwe stadsicoon. De campagne toont het contrast tussen het imago van Rotterdam (hip & booming) en het ‘echte’ Rotterdam, waarin veel mensen dagelijks worstelen om rond te komen.

Iris Schep en Daan Coelman (links) en de campagne van Iris en Daan (rechts) 

Vertel jij ons wat wij nú moeten aanpakken?

Warm Rotterdam werkt met een ‘pressiegroep’: een groep Rotterdammers die weten wat het is om met minimale middelen rond te komen. Wil jij meedoen – en structureel meedenken over wat wij in Rotterdam nú moeten aanpakken? Stuur ons dan een mail: info@warmrotterdam.nl.
In de pressiegroep komen mensen op vaste basis samen. Mensen die in de schulden zitten, van een uitkering leven, of die wel betaald werken, maar na aftrek van lasten toch heel weinig geld overhouden. Zij denken mee: wat kan je doen tegen armoede? Wat heb je dan nodig? Wat belemmert je om maatschappelijk mee te doen. Waarmee ben je echt geholpen? En wat zou je willen zeggen: tegen je stadsgenoten, de overheid, of de politiek?
Hoe werkt het?
Ongeveer drie keer per jaar kom je samen met een groep stadsgenoten die net als jij van minimale middelen rond moet komen. Deze groep geeft advies aan de (nog aan te stellen) programmacoördinator van ‘Warm Rotterdam’. Je geeft advies: waarop moet Warm Rotterdam zich richten? Welke acties zijn nodig? Wat moet Warm Rotterdam gedaan krijgen? De Pressiegroep bepaalt voor een deel mee wat Warm Rotterdam doet.
We hebben plaats voor actieve en betrokken Rotterdammers. Stuur een mail met je gegevens en motivatie aan info@warmrotterdam.nl en we nemen contact met je op.
Fotobijschrijft: Bijeenkomst van Warm Rotterdam, Manifest ‘Rotterdam Schuldvrij!’  14 maart 2018
 

Onderzoeksjournalist Muntz toont wantoestanden in de incassopraktijk

Tijdens de Presentatie van het Manifest Rotterdam Schuldvrij – op woensdag 14 maart – deed onderzoeksjournalist Thomas Muntz voor een volle zaal in de Pauluskerk uit de doeken hoe de schuldenindustrie ervoor zorgt dat mensen diep in het moeras wegzakken.
Boetes en boetes en rentes op rentes maakt dat kleine schulden snel uitgroeien en onbeheersbaar worden. Schulden worden door commerciele partijen voor een klein bedrag opgekocht en vervolgens rucksichtlos geïncasseerd. “Het is heel duur om arm te zijn”, aldus Muntz.
Hoewel de misstanden bij sommigen grotendeels bekend zijn, maakte het verhaal van Muntz diepe indruk op de aanwezigen in de zaal (waaronder schuldhulpverleners, activatiecoaches, duurzame initiatieven uit de stad en betrokken Rotterdammers). Dat er aan mensen die in de problemen zitten geld wordt verdiend is ontoelaatbaar. Zo mogelijk nog zorgelijker is dat er een handel is ontstaan in data. Bedrijven kopen lijsten op van mensen die eerder met schulden te maken hebben gehad, waardoor zij bijvoorbeeld geen hypotheek kunnen krijgen.
Dit moeten we stoppen! Warm Rotterdam gaat in het najaar van 2018 tijdens een nieuwe bijeenkomst dieper in op de problemen rondom schulden. Een werkgroep schulden gaat werken aan gerichte acties om problemen rondom schulden aan te pakken. Heb je interesse om deel te nemen aan deze werkgroep, stuur dan een mail aan info@warmrotterdam.nl.
Bekijk hier de presentatie van Muntz
Lees hier de verhalen die Muntz – samen met anderen –  schreef voor de Groene Amsterdammer