Geldgebrek drijft jongeren de straat op

Van 2015 tot 2017 groeide het aantal jongeren op straat met 34%. Een schokkend aantal. Bezuiningen spelen een rol, bijvoorbeeld in de GGZ. Maar ook problemen met toegang de jeugdzorg. Of het feit dat ouders gekort worden op de uitkering als een thuiswonend kind meerderjarig wordt. Veel jongeren kampen met schulden en raken van de regen in de drup.

Ineke Palm

Als je met de metro van Nesselande naar Spangen gaat, neemt de gemiddelde levensverwachting af met vijf jaar. Arme mensen zijn minder gezond dan rijke mensen. Zij leven gemiddeld vijf jaar korter en ze leven vijftien jaar korter in goede gezondheid. Vreselijk.
Opleiding en inkomen bepalen hoe gezond je bent. Daar móeten we dus iets aan doen. Extra  aandacht en zorg. Armoede en onderwijsachterstanden aanpakken. Helaas zie ik dat de tweedeling alleen maar toeneemt, zelfs nu de crisis voorbij is. De economie trekt aan maar mensen in arme wijken merken daar niets van.
Ik zie mensen de laatste munten bijeenschrapen bij de kassa van de supermarkt. Ze komen niet toe aan leuke dingen in de buurt. Gezinnen gaan gebukt onder de stress. Door onbetaalde rekeningen en dreigende deurwaarders. Schulden nemen toe. Kinderen leiden daar het meest onder.
In Delfshaven hebben de gebiedscommissie samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en veel andere partijen in 2017 het Armoedeplatform Delfshaven opgericht. Samen met mensen uit de wijk werken we aan oplossingen. Bijvoorbeeld dat voorzieningen toegankelijker worden. Dat de schulddienstverlening verbetert. Dat jongeren geen schulden maken. We bouwen aan een beweging van mensen die armoede verminderen. Ook in de rest van de stad is aandacht voor armoede hard nodig.

14 maart 2018 Rotterdam SchuldVrij!

Woensdagavond 14 maart organiseert #WARMRotterdam een debat in de Pauluskerk over de schuldenlast die veel mensen met zich meedragen en over het gebrek aan effectieve hulp.
Er zijn veel misstanden in de schuldindustrie; schulden zijn slecht voor een mens, slecht voor hun kinderen en niemand wordt er beter van als de schulden niet worden afgelost. Daarom pleit WARM Rotterdam voor een Rotterdam SchuldVrij! en vertaalt de doelstellingen van het landelijke Manifest Schuldvrij! naar verantwoordelijkheden voor de gemeente.
Dick Couvee is onze gastheer en verwelkomt u vanaf 19 uur. Om 19.30 start de avond.
Eeva Liukku, hoofdredacteur Vers Beton en programmamaker, leidt de avond.
Thomas Muntz, journalist bij de Groene, presenteert zijn bevindingen over handel in schulden.
Wil Tiemeijer bespreekt het WRR-rapport Eigen Schuld?  Eigen schuld, dikke bult, of ligt het genuanceerder?
Kees de Waijer van de Rotterdamse Rekenkamer analyseert het Rotterdamse gemeentebeleid en doet aanbevelingen.
WARM Rotterdam biedt daarop een manifest aan de politieke partijen aan om na de verkieizngen snel zaak te maken met effectieve schuldhulpverlening ten behoeve van een warmer Rotterdam.

Bijeenkomst over armoede in Arminius: 6 maart 2018

Hoewel de economie groeit en de armoede in onze stad iets is afgenomen, blijft het een groot probleem in Rotterdam. Het aantal huishoudens dat langer dan vier jaar van een laag inkomen moet leven, is flink toegenomen en maar liefst 23% van de Rotterdamse kinderen woont in een arm huishouden.
Is er de laatste jaren te weinig aandacht geweest voor armoede in de stad? Wat doet de politiek? En, met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in aantocht, welke keuzes zou het nieuwe stadsbestuur moeten maken?
Komt allen en zet je in voor een #WarmRotterdam!
Op dinsdag 6 maart gaan verschillende Rotterdamse organisaties en politici in gesprek over het Rotterdamse armoedebeleid.
Verder neemt Tara Lewis in deze Draad in haar vaste column de Rotterdamse politiek weer onder de loep. Gespreksleiding: Francisco van Jole.
Dit programma wordt georganiseerd door Arminius en Lokaal.
Gebruik code AR010 aan de deur, of download je ticket gratis met deze code.
Ga hier naar de website voor tickets en de line-up.