Stichting Pluspunt

Stichting Pluspunt

Pluspunt is een werkactiveringscentrum voor mensen die dak- en thuisloos zijn ‘geweest’ en daardoor in een sociaal isolement zijn geraakt. Zij bieden mensen structuur en een zinvolle en zingevende dagbesteding.Een eerste stap naar weer volledig meedraaien in de samenleving.
Pluspunt zoekt geen mensen voor klussen, maar klussen bij mensen. Pluspunt levert diensten en goederen aan particulieren en bedrijven. Zo is er een fietsenwerkplaats, waar fietsen gerepareerd worden en tweedehands fietsen worden opgeknapt en verkocht. Ook is er een laswerkplaats en een timmerwerkplaats, een kringloopwinkel.
Pluspunt doet klusjes voor mensen die het niet zo breed hebben, knapt tuintjes op en werkt in samenwerking met buurtbewoners en de deelgemeente aan het aanleggen van een buurtplein, waar kruiden en groenten gekweekt worden.
www.pluspuntrotterdam.info

Community Talentz

Het project ‘Community Talentz’ is een initiatief van Rachel Heymach, in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Community Talentz zet dienstverlenende activiteiten op om armoede in de wijk aan te pakken. Dit wordt gedaan in samenwerking met talentvolle bewoners uit de wijk.
www.talentzskool.nl 

Sezer voor diversiteit

Sezer voor Diversiteit wil mensen inspireren om te participeren, om in beweging te komen en om zichzelf verder te ontplooien. Sezer heeft verschillende projecten, zoals ‘Fiets Mee’: gratis fietsles aan vrouwen die willen leren fietsen. Samen met scholen, buurtcentra en gebedshuizen helpen wij vrouwen opstappen en kilometers maken. Zo komen zij letterlijk verder.
Ook is er het project ‘Talentenklassen’, voor havo/atheneum en gymnasium. Dit is een samenwerkingsverband tussen Sezer voor diversiteit en vijf instellingen in het voortgezet onderwijs: het Marnix Gymnasium, het Erasmiaans Gymnasium, het Lyceum Kalingen, Melanchthon Schiebroek en OSG Hugo de Groot. Het project is bedoeld voor 120 getalenteerde schoolkinderen uit groep 8, met als doel ze een goede start te geven in het VO.
Het bestaat uit drie onderdelen:
– de woensdagmiddaglessen waarbij de leerlingen extra goed voorbereid worden op het VO.
– de oudertrainingen, gericht op ouderbetrokkenheid
– de gezamenlijke cultuur-educatieve activiteiten
Bekijk de website

TaalenT010

TaalenT010 is een vrijwilligersorganisatie die de maatschappelijke positie van kwetsbare vrouwen wil verbeteren. De stichting versterkt hun positie met taalonderwijs en talentontwikkeling. Vandaar de naam: TaalenT010.
TaalenT010 draagt bij aan emancipatie door vrouwen toe te rusten met taal, kennis en werkervaring. Daarna kunnen zij op eigen kracht verantwoordelijkheid nemen en meedoen in de samenleving. TaalenT010 heeft al veel deelnemers een stapje verder geholpen in hun ontwikkeling. Zij deden bijvoorbeeld mee aan projecten als ‘Gezond met Taal en Sport’, ‘Taalkrachtig’ en ‘Taalkracht Gezond Ouder’. Vrijwillige taalcoaches zijn altijd van harte welkom. Lees meer op de website.

Samen bouwen we Rotterdam

Samen bouwen we Rotterdam’ koppelt jongeren van 12 tot 27 jaar aan ‘ooms’ en ‘tantes’ (betrokken Rotterdammers). Zo krijgen deze jonge stadsgenoten een betere start en meer kansen op school, meer kansen op stageplekken en op werk.

Straatnieuws

Straatnieuws, de daklozenkrant van Rotterdam, helpt mensen die in armoede leven aan een kleine bijverdienste, waardoor zij niet hoeven te bedelen om geld. De verkoper koopt de krant in en verkoopt deze met winst. Zo kan hij of zij op een eerlijke wijze, als zelfstandig ondernemer, een zakcentje verdienen – en weer in contact komen met andere mensen.