Rollen ervaringsdeskundigen

Sluit je aan als:

Bondgenoot:

als ervaringsdeskundige ondersteun je mensen in armoede
Je helpt mensen in contact met helpdesks, biedt emotionele steun, geeft advies bij de strijd met instanties ed. Je bent in staat om mensen in grote nood te bereiken.

Kritische adviseurs:

als luis in de pels kaart je ongewenste effecten van werkwijzen aan en zoek je naar maatregelen, werkwijzen die meer recht doen aan de situatie van mensen in armoede/schulden
Dit is de kern van de bijeenkomsten van Warm Rotterdam. Samen ontwikkelen we campagnes en werkwijzen die gebaseerd zijn op eigen ervaringen en kennis over wat aanspreekt en werkt;

Bruggenbouwer:

je zet je ervaringskennis in om voor sociale professionals inzichtelijk te maken waarom mensen in armoede bepaalde keuzes maken.
Je deelt zo je kennis en kunde met professionals door bijv een training/presentatie over een bepaald thema te ontwikkelen;

Ambassadeur en rolmodel:

ambassadeur naar de buitenwereld en als rolmodel voor belichaming van hoop. Het is je gelukt je leven weer op de rails te krijgen. Je wil je verhaal vertellen om anderen te inspireren. Je bent zichtbaar en werkt mee aan bijv. reportages, interviews en als onderdeel van een workshop of uitzending.