werkgroep Rotterdam SchuldVrij!

Rotterdam Schuldvrij! is de titel van de werkgroep die een Rotterdams manifest opstelt geïnspireerd door het landelijke manifest SchuldVrij!

De werkgroep schulden gaat de schuldenproblemen in de stad aanpakken. In het manifest Rotterdam SchuldVrij! hebben we in maart 2018 de volgende punten voorgelegd aan acht Rotterdamse fracties:

  • De schuldverlening wordt toegankelijk voor iedereen met financiële problemen.
  • De gemeente centraliseert de gemeentelijke incasso’s: er komt 1 lokaal gezicht.
  • Afschaffing van boetes en rentes op de boetes van gemeentelijke incasso’s.
  • De gemeente gaat niet in zee met incassobureaus of deurwaarders die hoge kosten doorberekenen: geen winst uit schuld.
  • Iedereen, niet alleen bedrijven, moet de kans krijgen om eens van zijn schulden af te komen. Hoe regelen we dat effectief?

Wil je meedenken? Schrijf dan een email naar info@warmrotterdam.nl