Werkgroep verzekerd inkomen

Inkomenszekerheid is belangrijk in de strijd tegen armoede. Voor veel mensen is het namelijk geen uitgemaakte zaak dat ze elke maand een inkomen hebben.

In Rotterdam leeft ongeveer 15 procent van de inwoners van een laag inkomen en kent de stad het hoogste armoederisico van Nederland.

We horen nu bijna dagelijks dat de economie groeit, maar wat minder luid wordt verkondigd is dat de armoede in Rotterdam verdiept.

Uiteenlopende groepen maken zich zorgen over de toekomst, denk bijvoorbeeld aan uitkeringsgerechtigden die bij een kleine misstap hun uitkering verliezen of aan mensen met schulden die geen controle hebben over hun bron van inkomsten of aan alleenstaande ouders die hun vangnet kwijt zijn of aan zzp’ers die kampen met sterke fluctuaties in hun inkomen.

Een traditioneel inkomen via vast werk, via je familie of via een pensioen biedt voor een deel van de bevolking een basis, maar tegelijkertijd vinden er allerlei onzekere ontwikkelingen plaats.

We leven in samenleving waarin overheden goed zakendoen met het bedrijfsleven maar haar kwetsbaarste ingezetenen op afstand houden en met argwaan benaderen.

Creatieve oplossingen van mensen met een uitkering leiden nogal eens tot problemen, de armoedeval maakt slecht betaald werk weinig lonend en studeren met een uitkering is niet mogelijk. Samenwonen om de kosten te delen leidt tot fikse kortingen.

De afgelopen decennia is de sociale zekerheid afgebouwd en de toegang tot dienstverlening van de overheid is nodeloos complex geworden. Daardoor is de overheid niet in staat om inkomenszekerheid te bieden, waardoor grote groepen mensen buiten de boot vallen en zich grote zorgen maken over de toekomst.

Daarom vraagt WARM Rotterdam aandacht voor het belang van inkomenszekerheid.

Binnen een Warm Rotterdam

  • is een gedifferentieerde en professionele benadering van mensen met een uitkering de norm.
  • kan iedereen door heldere communicatie en regelgeving op tijdig hulp en dienstverlening krijgen.
  • ontwikkelen wij samen voorstellen om de armoedeval te voorkomen.
  • stellen wij nieuwe mogelijkheden voor om- en bijscholing voor mensen met een uitkering.
  • leveren we een pleidooi om vrijwilligerswerk te waarderen, zodat mensen met passende expertise en ervaring op de juiste plekken aan de slag kunnen.
  • bepleiten we kostenverlaging voor mensen in een uitkering, waaronder afschaffing van de kostdelersnorm en herinvoering van de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen.
  • wordt ieder mens met waardigheid behandeld in plaats van als last beschouwd.

Doe mee:

Wilt u meedenken, dan kunt u zich aansluiten bij de werkgroep door een email te sturen aan info@warmrotterdam.nl t.n.v. Gijs Custers.