ANBI

Bestuur Warm Rotterdam

De Stichting Warm Rotterdam is in mei 2019 opgericht.
Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen en bestaat uit:
D. Couvée (voorzitter)
L. van Hoof (secretaris)
R. van Es (penningmeester)
Eén zetel is voor een ervaringsdeskundige.

Het bestuur van Warm Rotterdam is onbezoldigd.

Banknummer: NL08TRIO0379688352

Het programmaplan kunt u hier downloaden.