ANBI

Actueel

2019Bestuur Warm Rotterdam

De Stichting Warm Rotterdam is in mei 2019 opgericht.
Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen en bestaat uit:
L. van Hoof (voorzitter)
D. van der Heem (secretaris)
R. van Es (penningmeester)
T. Jagtenberg (lid)
E. van Opstal (lid)
P. Loemij (ervaringsdeskundige)

Het bestuur van Warm Rotterdam is onbezoldigd. Stichting Warm Rotterdam hanteert CAO Sociale Werkvoorziening als het gaat om beloningsbeleid voor personeel.

Doelstellingen

De kerndoelen van Warm Rotterdam zijn:
– Bewustwording in de stad over armoede- en schulden             problematiek vergroten
– Concrete aanpakken ontwikkelen ter bestrijding van armoede en schulden
– Communities bouwen en versterken met ervaringsdeskundigen en partners

Contact: info@warmrotterdam.nl                                        Postadres: Hang 7, 3011GG Rotterdam                                      kvknummer:74395653                                                                     RSIN: 859879719

Banknummer: NL08TRIO0379688352 t.n.v. Warm Rotterdam

Documenten

Het programmaplan kunt u hier downloaden.

Het bestuursverslag 2020 kunt u hier downloaden
De jaarrekening 2020 kunt u hier downloaden

Het bestuursverslag 2019 kunt u hier downloaden
De jaarrekening 2019 kunt u hier downloaden