Ervaringsdeskundigen

Warm Rotterdam praat niet óver, maar mét Rotterdammers in armoede en schulden. Zij verdienen het gehoord te worden. Hun kennis moet het raadsdebat beïnvloeden, onderdeel zijn van kaders die beleidsmakers schrijven, de professionaliteit van de uitvoering verbeteren en de basis zijn voor de beste aanpakken.

Onze ervaringsdeskundigen vertellen het verhaal van Rotterdammers met geldzorgen. Hun kennis is de basis voor signalering, agendering, advies en ontwikkeling door Warm Rotterdam met partners. Tijdens het Warm Spreekuur delen zij hun kennis met de minister, politici, organisaties, bedrijven en particulieren. De meest gestelde vragen bij onze Warme Spreekuren zijn: hoe bereiken we burgers, hoe winnen professionals vertrouwen, wat gaat er mis bij bewindvoering en waar delen we de energieboxen uit?

De ervaringsdeskundigen van Warm Rotterdam worden gezien en gehoord. Niet alleen in Rotterdam, ook in andere steden, regionaal en landelijk. Zij gaan in gesprek met politici, praten mee aan talkshowtafels en voeren dialooggesprekken.

Aanpak

 • jaarlijks organiseren we minimaal 12 bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen voor kennisdeling, planvorming en strategieontwikkeling.
 • we tekenen ervaringskennis en signalen van ervaringsdeskundigen op om systeemhaperingen en oplossingen bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.
 • organiseren van dialoogtafels over armoede in de stad bij Warmtebronnen.
 • het uitbouwen van het warm kennisnetwerk voor werving van ervaringsdeskundigen, kennis- en informatie-uitwisseling en belangenbehartiging.
 • de ervaringsdeskundigen:
  • adviseren bij de doorontwikkeling van het keurmerk Warm Incasseren en zijn ambassadeurs bij de uitrol van het keurmerk;
  • bieden met hun hulp- en steunnetwerken eerste hulp bij schulden, voorkomen uithuiszettingen en zijn er voor Rotterdammers met zorgvragen;
  • geven advies aan derden tijdens de Warme Spreekuren;
  • zijn actief bij het werven en betrekken van Rotterdammers bij ons netwerk;
  • zijn spreekbuis voor mensen in armoede en schulden in de media;
  • actualiseren de Armoede Agenda.

Ben jij of ken jij?

Ben jij ervaringsdeskundige en wil je je aansluiten bij ons netwerk? Of ken jij iemand die diens expertise wil delen? Er is altijd plek voor nieuwe ervaringsdeskundigen (met afspraken over een vrijwilligersvergoeding).

Verhalen van onze ervaringsdeskundigen

Patricia: ‘In armoede leven maakt je geen zwak persoon’

Patricia: ‘In armoede leven maakt je geen zwak persoon’

Ervaringsdeskundige Patricia kent zowel het leven met voldoende financiële middelen, als het leven in armoede en schulden. Door die ervaring begrijpt ze allebei de kanten van de medaille. Al sinds het allereerste begin van Warm Rotterdam zet ze haar ervaringskennis in...

Lees meer