Onze campagnes

50-euro challenge

WARM Rotterdam heeft afgelopen zomer 45 raadsleden opgeroepen om een week te leven van vijftig euro. Met deze challenge wil Warm Rotterdam het bewustzijn over Rotterdammers die in armoede en/of met schulden leven bij politici vergroten.

Armoede voor beginners

Warm Rotterdam wil deze nieuwe groep goed voorbereiden op wat hen te wachten staat met de juiste informatie en advies. Ervaringsdeskundigen geven hiermee de boodschap af dat deze Rotterdammers er niet alleen voor staan.

Rotterdam slaat terug tegen armoede

Warm Rotterdam laat opnieuw van zich horen in de strijd tegen armoede in onze stad. Dat doen we met ervaringsdeskundigen, talrijke initiatieven en partners.

Stem TEA

Welk verkiezingsprogramma past het beste bij de Armoede Agenda? We dagen alle politieke partijen uit om JA! te zeggen tegen de Armoede Agenda

TOBIA-campagne

Door de stijgende prijzen voor boodschappen en energie lopen mensen in armoede vast. Daarom steunen ervaringsdeskundigen en partners uit de stad het voorstel voor een Tijdelijke Overbruggingsregeling Burgers in Armoede (TOBIA).

Armoedekamp

Op Prinsjesdag onderzocht Warm Rotterdam hoe de stad zou reageren op een pop-up armoede tentenkamp voor mensen die hun huis zijn uitgezet. Warm Rotterdam vroeg daarmee aandacht voor de grote groep Rotterdammers die al vóór corona niet in hun primaire levensbehoeften konden voorzien.

Doneer je energiecompensatie

Twee keer € 190 energiecompensatie: ook Rotterdammers die het niet nodig hebben, ontvangen dit bedrag. Wij krijgen van velen van hen de vraag of Warm Rotterdam een betere bestemming heeft.