Wat doet Warm Rotterdam

Warm Rotterdam is een netwerk van ervaringsdeskundigen, informele organisaties, bedrijven en instanties dat (ervarings)kennis over armoede en schulden deelt. Samen slaan we de handen ineen en nemen verantwoordelijkheid om armoede en schulden in de stad terug te dringen. Warm Rotterdam vergroot bewustwording over wat leven in armoede en met schulden betekent voor Rotterdammers.

De doelen van Warm Rotterdam zijn:

  • bundelen van kennis, ervaring en signalen van ervaringsdeskundigen en partners;
  • vergroten van de bewustwording in de stad over de armoede- en schuldenproblematiek, en de urgentie hiervan;
  • beïnvloeden van beleids- en instrumentontwikkeling om armoede- en schuldenproblematiek aan te pakken;
  • zichtbaar maken en versterken van communities en informele hulp- en steunnetwerken van ervaringsdeskundigen;
  • bijdragen aan het behalen van de ambities uit het coalitieakkoord Eén stad en de Aanpak Geldzorgen, armoede en schulden van minister Schouten.

Onze bottom-up-aanpak bestaat uit:

  • faciliteren van ontmoeting en dialoog over armoede. Signalen ophalen en systeemhaperingen identificeren;
  • met ervaringsdeskundigen en partners prioriteren, aanjagen en ontwikkelen;
  • belangenbehartiger en spreekbuis voor Rotterdammers in armoede zijn;
  • lobbyen en het agenderen van armoede bij politiek en bestuur op basis van de stem van de stad.

Wil je meer weten over onze plannen? Download hieronder het Warm Rotterdam Plan voor 2024-2026.