Keurmerk Warm Incasseren

Het keurmerk Warm Incasseren is een keurmerk voor alle maatschappelijke organisaties én bedrijven met incassoprocessen. Met dit keurmerk roept Warm Rotterdam u op om actie te ondernemen als klanten en medewerkers betalingsachterstanden hebben. Dit is hard nodig want te veel Rotterdammers hebben financiële problemen. Door met dit keurmerk aan de slag te gaan laten Rotterdamse organisaties en bedrijven zien actief bij te dragen aan het verminderen van de schuldenlast van Rotterdammers.

Naar een warme Rotterdamse incassopraktijk

Het Keurmerk Warm Incasseren is een doorontwikkeling van het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI van PH Quality b.v.). Door het keurmerk Warm Incasseren te behalen laten organisaties en bedrijven zien het hart op de goede plek te hebben en actief bij te dragen aan het verminderen van de schuldenlast van Rotterdammers. Warm Rotterdam is eigenaar van het keurmerk Warm Incasseren en heeft met Certificerende Instellingen overeenkomsten afgesloten voor het uitvoeren van audits. De Certificerende Instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) op basis van de ISO 17021 norm om ISO 9001:2015 toetsingen uit te voeren in de professionele en zakelijke dienstverlening.

Door Warm Rotterdam is een beheercommissie ingesteld die onder andere de volgende taken uitvoert voor het keurmerk: besluitvorming over toekennen, intrekken en verlengen van keurmerken; het onderhouden van een openbaar Keurmerkregister; het monitoring van de kwaliteit van de audits en het toezichthouden op goed gebruik van het keurmerk door de houders.
In de beheercommissie hebben zitting:

 • M. van de Meij (Bestuurslid Warm Rotterdam)
 • A. van Egeraat, voorzitter (Directeur Warm Rotterdam)
 • J. Meijvogel (Extern lid, materiedeskundig van HefGroep)
 • Extern lid, kwaliteitsdeskundig van partner organisatie.

Wat is de meerwaarde van dit keurmerk?

 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid: een organisatie met dit keurmerk draagt zichtbaar en merkbaar bij aan een betere leefsituatie voor mensen in armoede en schulden.
 • Goed werkgeverschap: met dit keurmerk ondersteunt een organisatie eigen medewerkers met schulden: hierdoor stijgt de productiviteit en is er minder ziekteverzuim en fraude. ¹
 • Kwaliteitsborging: het Keurmerk Warm Incasseren helpt de kwaliteit van de interne organisatie te stroomlijnen en te borgen.
 • Klantbehoud: Warm Incasseren leidt tot klantbehoud omdat mensen snel geholpen worden.
 • Betalingskans: Warm Incasseren biedt meer kansen op de betaling van schulden in plaats van kwijtscheldingen.
 • Samenwerking in de stad: Warm Incasseren leidt tot samenwerking met integere partners.
 • Imago Rotterdam: Warm Incasseren creëert verbondenheid in Rotterdam en draagt bij aan een positief imago van organisaties én bedrijven in de stad
¹ 62% van de werkgevers heeft werknemers met financiële problemen. Dit kost een bedrijf per werknemer per jaar €13.000 (ziekteverzuim, productiviteit, fraude, loonbeslag). (Nibud, 2017)

Het keurmerk Warm Rotterdam is gericht op primaire incasseerders: dat zijn bedrijven en organisaties die direct te maken hebben met werknemers en klanten met betalingsachterstanden. Daar was nog geen keurmerk voor en dat is uniek. Dit keurmerk richt zich niet alleen op het opdrachtgeverschap voor incassobureaus en deurwaarders maar juist en vooral op het traject daarvoor. Om te voorkómen dat incasso uit handen moet worden gegeven geeft dit keurmerk handvatten voor werkgevers om humaan met werknemers en klanten met betalingsproblemen om te gaan. Het stimuleert het gehele bedrijf – van beleid tot incasso – om vroegtijdig in actie te komen om oplopende schulden te voorkomen, naar de juiste hulp toe te leiden en passende betalingsregelingen te treffen. Incassobureaus en deurwaarders zijn secundaire incasseerders die werken in opdracht van schuldeisers. Deze branches hebben hun eigen mores en eigen keurmerken (NVI, SVI, SRCM).

Ervaringen en kennis uit de stad benut

Warm Rotterdam bedankt alle ervaringsdeskundigen en partners die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het keurmerk. Ervaringsdeskundigen hebben hun persoonlijke ervaringen gedeeld, partnerorganisaties inzage in hun werkprocessen. Zoals Havensteder, Greenchoice, Samen010, de Pauluskerk, Faircasso. Een groter aantal organisaties en bedrijven uit de stad heeft deelgenomen aan feedbacksessies. Adessium Fundation heeft voor financiële ondersteuning bij de ontwikkeling van het Keurmerk gezorgd.

Allen veel dank hiervoor!!

Ervaringsdeskundigen roepen alle Rotterdamse organisaties en bedrijven op het keurmerk te behalen. Als u interesse heeft in het keurmerk Warm Incasseren heeft kunt u zich melden via info@warmrotterdam.nl.

Namens de betrokken ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling van het keurmerk Warm Incasseren,

Patricia, Jurrien, Ellen, Bea, Grecia, Vitor en Joanna
Het Programmateam Warm Rotterdam

Uit de schulden

Het Keurmerk Warm Incasseren is ontstaan vanuit het deelproject Uit de schulden. Dit deelproject is specifieker dan armoede. Je kunt immers schulden hebben en niet arm zijn of arm zijn zonder schulden. Het hebben van schulden – hoe klein ook – heeft enorme impact op mensen en hun omgeving. Armoede en schulden leiden tot mentale en fysieke gezondheidsproblemen. Het verziekt letterlijk en figuurlijk. Dit structurele besef brengt zware stress mee die onder andere leidt tot de verkeerde (kortetermijn)beslissingen. Schulden belemmeren volwaardig deelnemen aan een sociale omgeving en vaak ook aan de arbeidsmarkt. Als kind opgroeien in een gezin met schuldenproblematiek heeft negatieve invloed op je ontwikkeling én het is aangetoond dat financiële problemen van generatie op generatie worden doorgegeven.

 

De urgentie

 • Meer dan 50.000 Rotterdamse huishoudens kampen met schuldproblemen, dat zijn meer dan 100.000 inwoners.
 • Daarvan zitten 27.000 Rotterdammers zo diep in de schulden, dat zij die niet zonder hulp en binnen drie jaar kunnen aflossen (problematische schulden1).
 • 15 procent van de Rotterdamse jongeren heeft schulden (gemiddeld in Nederland 8 procent).
 • In Rotterdam is de gemiddelde schuld hoger (€45.000) dan de rest van Nederland (€43.000).
 • Zo’n 80 procent van de Rotterdammers met schulden is niet in beeld bij de hulpverlening
 • De Rotterdamse schuldhulpverlening blijkt ontoegankelijk, versnipperd, traag, eenzijdig financieel gericht en complex.
 • Door een pervers incassosysteem hebben mensen met betalingsachterstanden te maken met een stapeling van boetes die de schuldenlast explosief vergroot.

CIIO verzorgt certificering keurmerk Warm Incasseren

CIIO is een kleinschalige gespecialiseerde certificeerder, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) om ISO 9001 beoordelingen uit te voeren in de professionele dienstverlening.
Warm Rotterdam heeft met CIIO een mantelzorg overeenkomst gesloten voor audits keurmerk Warm Incasseren.

Naast deze certificatieonderzoeken voert CIIO diverse andere (keurmerk-) toetsingen uit, waaronder toetsing op de kwaliteitseisen voor het label Sterk Sociaal Werk, normen Speciaal Onderwijs, keurmerk de Wijkzuster, keurmerk opleiders van Medezeggenschapsorganen (SCOOR – SER), keurmerk loopbaanadvies, re-integratie en ARBO (OVAL), keurmerk opleidingsinstituten (NRTO) en het keurmerk Kindervakanties. Ook is CIIO als partner nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Keurmerk Warm Incasseren Rotterdam en het kwaliteitskader van de NVVK; na vaststelling zal CIIO hier ook op gaan toetsen.

CIIO bereidt haar onderzoeken vooraf gedegen voor en werkt volgens ‘het nieuwe beoordelen’ met een focus op ontwikkeling, effectiviteit van interventies, continu leren en innoveren, waarderen en resultaatgerichtheid. Toetsing ziet CIIO als vorm van gezonde tegenspraak, instrument voor reflectie en impuls om te leren en te verbeteren.

Meer informatie: www.ciio.nl/

Bekijk hier de reacties op de lancering van het Keurmerk Warm Incasseren

‘Warm incasseren helpt
de stad vooruit’

De financiële gevolgen van de coronacrisis worden steeds groter. Voor de barman met een nulurencontract. Voor de kapper, schoonmaker, zzp’er en fabriekswerker. Het aantal mensen dat niet meer aan hun betalingsverplichtingen kan voldoen, dreigt toe te nemen. In Rotterdam werkt Warm Rotterdam aan het Keurmerk Warm Incasseren. Lees meer!

Faircasso: pionier in sociaal verantwoord incasseren

Faircasso bestaat nu vijf jaar en groeit aanzienlijk. ‘Aanvankelijk werd er lacherig over ons gedaan’, vertelt directeur Jaime Jorba Bos. ‘Een sociale incasso-organisatie, die mensen begeleidt bij het betalen van hun schuld in plaats van zoveel mogelijk kosten door te belasten en op een agressieve manier de druk op te voeren? Lees meer!