Over Warm Rotterdam

Rotterdam is rijk. Rijk aan cultuur, aan geschiedenis, aan ideeën én financiële middelen. Rotterdam is een prachtstad, met een rijke schakering aan culturen en spraakmakende architectuur. Rijk aan historie en cultuur.
The place to be, volgens The Rough Guide en the New York Times. Maar niet voor iedereen.
Steeds meer stadgenoten leven in sociale en financiële armoede. 25% van de Rotterdamse huishoudens is financieel niet stabiel(1). Een percentage dat onnodig en onacceptabel is.

De feiten over
armoede in Rotterdam

15,4%

van de Rotterdammers leeft
onder de armoedegrens

……………………………………….

1 op de 4

Rotterdamse kinderen groeit op
in armoede

……………………………………….

Meer dan 100.000

mensen kampen met
ernstige schulden

……………………………………….

Ruim

een kwart

daarvan kan niet meer worden afgelost

……………………………………….

34% meer

jongeren op straat (2015-2017)

Aanleiding en noodzaak

 

Arme stad, groeiende armoede

Armoede is, volgens de definitie van de Verenigde Naties, het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en-of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. Rotterdam is één van de armste steden van Nederland. 15,4% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens (CBS, 2018), bijna twee keer zo veel als gemiddeld in Nederland(2).  Dat zijn ruim 80.000 Rotterdammers.

In sommige wijken leeft een kwart tot een derde in armoede. Eén op de vier Rotterdamse kinderen groeit op in een arm gezin.

Ruim een derde van deze groep (6,8% van alle Rotterdammers) moet al ten minste vier jaar van een laag inkomen rondkomen. Deze mensen zijn door hun eventuele reserves heen. Kleine schulden groeien, door de stapeling van onder andere incassokosten, in korte tijd tot grote schulden.

Over Warm Rotterdam

Het bovenstaande was voor de Pauluskerk in 2016 de aanleiding om te starten met het programma Warm Rotterdam. Nu is Warm Rotterdam een zelfstandige stichting. Met de stad, ervaringsdeskundigen en partners, zet Warm Rotterdam zich in om de situatie van Rotterdammers die in armoede leven of schulden hebben te verbeteren. Zodat het aantal mensen dat in armoede leeft afneemt. We zeggen ‘nee’ tegen het verdienen aan mensen met schuld. We stoppen met het uitsluiten van mensen die in armoede leven op de arbeidsmarkt. Met partners investeren we in sociaal incasseren en een toegankelijker arbeidsmarkt. We luisteren naar Rotterdammers die in armoede leven. Zij adviseren het programma en weten waar het over gaat. De kennis&kunde van ervaringsdeskundigen en partners die met Rotterdammers die in armoede leven te maken hebben is de basis van het programma.

 

Kennis en kunde inzetten voor een Warme stad

In armoede geraken kan iedereen overkomen. De toegenomen bureaucratie leidt ertoe dat steeds meer mensen niet binnen de formats passen. Dat veroorzaakt angst en zorgen bij de betrokkenen. Het voelt als afhankelijk, ‘big brother’ beslist over wel of geen uitkering, wel of geen zorg, wel of geen vergoeding voor de kinderopvang, wel of geen vrijwilligerswerk en vooral géén bijverdiensten.
Ervaringsdeskundigen vertellen dat zij tijd en aandacht missen bij professionals om goed te kijken waarmee ze het beste geholpen zijn. Zij vertellen ons dat het verergeren van schulden kan worden voorkomen met brieven in ‘gewone’ mensentaal in plaats van onbegrijpelijke taal. Dat wanneer alleenstaande moeders eerder weten wat het betekent als de kinderen uit huis gaan en de toeslagen wegvallen, financiële problemen worden voorkomen. Ze vertellen ook dat er best veel foute beslissingen worden genomen door professionals, maar dat niet iedereen in staat is een bezwaarschrift in te dienen. En dat een enkeling expert is geworden in het schrijven ervan. Dat het geduld van werkgevers niet groot is wanneer Nederlands niet de eerste taal van de werknemers is. Procedures, regels en formats zijn een doel op zich geworden. De roep om maatwerk klinkt luid en duidelijk bij ervaringsdeskundigen.

Het gaat er nu om hoe kunnen we het verergeren van armoede en schulden keren? Hoe kunnen we Rotterdam samen veranderen naar een warme stad. Wij willen mensen, goede ideeën en organisaties die bijdragen aan het verminderen van armoede in onze stad samen brengen. Met hen de politiek, het bestuur en betrokken organisaties ervan overtuigen dat het anders moet én kan. Overal in de stad werken mensen aan verandering. Ieder op zijn eigen manier, maar dat wordt niet altijd gezien en ondersteund. Samen kunnen we nog veel meer.

Een Warm Rotterdam is een stad waar:

• mensen die in armoede leven invloed hebben op hoe armoede wordt aangepakt;
• mensen die in armoede leven warm benaderd worden. Dat wil zeggen met respect, aandacht en betrokkenheid;
• mensen die in armoede leven geholpen worden om uit de armoede te komen en geen van de instanties eraan bijdraagt dat armoede verergert of eraan verdient;
• er warmtebronnen zijn waar bewoners in armoede graag komen en hun talenten kunnen ontwikkelen.

(1) Dat betekent dat er bij de minste of geringste financiële tegenslag een financieel problematische situatie in het huishouden ontstaat. Waarin niet meer kan worden voorzien in het minimaal noodzakelijke consumptieniveau zoals door het CBS is gedefinieerd.
(2)CBS (2017). De lage-inkomensgrens is een sociale norm en weerspiegelt een vaste koopkracht in de tijd en is afgeleid van het bijstandsniveau in 1979. Een lager inkomen is niet voldoende om een bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt geacht (ongeveer 1.000 euro per maand voor een alleenstaande en 2.000 euro voor een gezin met twee kinderen).