Welkom in de (w)armste stad van Nederland

Rotterdam is rijk. Rijk aan cultuur, aan geschiedenis, aan ideeën én financiële middelen. Rotterdam is een prachtstad, met een rijke schakering aan culturen en spraakmakende architectuur. Rijk aan historie en cultuur. The place to be, volgens The Rough Guide en the New York Times. Maar niet voor iedereen.

Steeds meer stadgenoten leven in sociale en financiële armoede. 25% van de Rotterdamse huishoudens is financieel niet stabiel(1). Een percentage dat onnodig en onacceptabel is.

Samen met ervaringsdeskundigen en partners ontwikkelt Warm Rotterdam aanpakken die wél werken, zoals de basisboodschappenlijst, de Tobia (Tijdelijke Overbruggingskrediet Burgers in Armoede), Warme Spreekuren en het Keurmerk Warm Incasseren.

Armste stad van Nederland

Rotterdam is de armste stad van Nederland. Zo’n 18,5 procent van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Dat zijn ruim 87.000 Rotterdammers die niet (meer) kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. In sommige wijken van de stad leeft een kwart tot een derde van de inwoners in armoede. Een op de zes kinderen in Rotterdam groeit op in een arm gezin.

Van deze mensen in armoede, leeft meer dan de helft al vier jaar of langer van een laag inkomen. Deze mensen hebben geen reserves. Een financiële tegenslag heeft grote gevolgen. Kleine schulden groeien uit tot forse bedragen, onder meer door incassokosten.

De oorsprong van Warm Rotterdam

In 2016 startte de Pauluskerk het programma Warm Rotterdam. Sinds 2019 is Warm Rotterdam een zelfstandige stichting. We zijn een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundigen en partners, zoals bedrijven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Samen zetten wij ons ervoor in om het aantal Rotterdammers in armoede terug te dringen. We vergroten bewustwording over armoede en ontwikkelen effectieve aanpakken. Daarvoor mobiliseren en bundelen we kennis en ervaringen van Rotterdammers die weten wat het is om in armoede en met schulden te (moeten) leven, we agenderen systeemfouten en jagen iedereen aan om aan armoede de stad uit te krijgen.

 

Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen zijn de basis van Warm Rotterdam. We luisteren naar hen omdat zij weten hoe ontwrichtend (langdurig) in armoede en schulden leven is. Ook weten zij wat hen zou hebben geholpen. Hun kennis en kunde is de basis voor campagnes, voor agendering bij beleid en bestuur en het aanjagen van bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners in de stad.

Onze stip op de horizon is een Warm Rotterdam. Dat is een stad waar:

  • mensen die in armoede leven invloed hebben op de aanpak van armoede;
  • mensen die in armoede leven warm benaderd worden: met respect, aandacht en betrokkenheid;
  • mensen die in armoede leven geholpen worden om uit de armoede te komen en geen van de instanties eraan bijdraagt dat armoede verergert of eraan verdiend wordt;
  • er warmtebronnen zijn waar bewoners in armoede graag komen en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Onze oplossingen en campagnes

De feiten over
armoede in Rotterdam

%

van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens

Rotterdamse kinderen groeit op in armoede

meer dan 100.000 mensen kampen met ernstige schulden

%

Ongeveer een kwart van die schulden kan niet zonder hulp worden afgelost

%

van de Rotterdammers met schulden is niet in beeld bij hulpverlening

%

van de Rotterdamse jongeren heeft geregistreerde schulden

euro is de gemiddelde schuld in Rotterdam