Over Warm Rotterdam

Rotterdam is een prachtstad, met mooie mensen en spraakmakende architectuur. Rijk aan historie en cultuur.
The place to be, volgens The Rough Guide en the New York Times. Maar niet voor iedereen.

Armoede in Rotterdam

15,4%

van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens

1 op de 4

Rotterdamse kinderen groeit op in armoede

Meer dan 100.000

mensen kampen met ernstige schulden

Ruim een kwart daarvan

kan niet meer worden afgelost

34% meer

jongeren op straat (2015-2017)

Arme stad

Ruim vijftien procent van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Deze mensen worstelen met het dagelijks bestaan. Wie moet rondkomen van een paar tientjes per week moet dagelijks keuzes maken. Geen familiebezoek. Geen fruit mee naar school. Geen verjaardagsfeest. Geen nieuwe telefoon. Armoede gaat niet in de eerste plaats over geld. Het gaat vooral over meedoen. Wie geen geld heeft kan vaak niet meedoen.

Armoede maakt mensen ziek, depressief en ongelukkig. Onderzoek toont dat keer op keer aan. Daarom is het onacceptabel dat zoveel mensen in armoede leven. Steeds méér mensen. Want zelfs nu de economie weer groeit, neemt het aantal langdurig armen toe. In Rotterdam leven ruim 80.000 mensen onder de armoedegrens (cijfers: CBS). Dat zijn relatief vaak eenoudergezinnen met jonge kinderen. Het aantal mensen met schulden groeit. Ruim 27.000 mensen hebben zulke diepe schulden dat ze daar niet of nauwelijks nog uit kunnen komen.

 

Warme stad

Armoede kan iedereen overkomen. Door verkeerde keuzes of door vette pech. Het gaat er niet om hoe het komt, maar hoe we het kunnen stoppen. Hoe we Rotterdam samen veranderen van een arme in een warme stad. Wij willen alle mensen, goede ideeën en organisaties die armoede in onze stad verminderen en verlichten samen brengen. Want overal in de stad werken mensen aan verandering. Ieder op zijn eigen manier. Samen kunnen we nog veel meer. Samen maken wij van Rotterdam een warme stad.

 

Wij willen van arm naar warm

  • De oorzaken en oplossingen van armoede zichtbaar maken.
  • Gezamenlijk gerichte acties ondernemen om armoede bestrijden.
  • Samen lobby voeren.
  • Bestaande, succesvolle initiatieven versterken en sámen nieuwe, effectieve oplossingen ontwikkelen.
  • Leren van elkaar.

Warm Rotterdam is een nieuw initiatief van de Pauluskerk, dat wordt gedragen door een groeiende groep Rotterdammers. Een beweging ‘van onderop’  – van mensen die weten wat het is om in armoede te leven en die samen het bestaande systeem veranderen.

Lees ook de pagina met filmpjes en artikelen over armoede in Rotterdam en in Nederland.