Warmtebronnen

Warmtebronnen

Er zijn vele warmtebronnen in de stad die betekenisvol zijn voor mensen die in armoede leven. Omdat Rotterdammers er zonder voorwaarden op adem kunnen komen, hun talenten ontdekken en ontwikkelen. We dragen er aan bij dat de waarde van deze plekken voor Rotterdammers erkend wordt omdat ze van waarde zijn.

Aanpak

  • In beeld brengen welke warmtebronnen er zijn én die over het voetlicht brengen bij Rotterdammers en bij de gemeente
  • Realiseren van een fonds dat warmtebronnen meerjarig financiële ondersteuning biedt
  • Pleiten voor de erkenning van de voorinvestering van deze ondernemingen gericht op de instroom van mensen naar werk én uit de bijstand. Deze voorinvestering wordt nu niet (financieel) erkend door reguliere opleiders (MBO ed), reïntegratiebedrijven en de gemeente.
Roffabriek

Roffabriek

Roffabriek is hét platform voor sociale ondernemingen in Rotterdam die bijdragen aan een duurzame, gezonde, inclusieve stad. Ieder op een eigen, unieke manier.

Lees meer