Warm Spreekuur

Onze ervaringsdeskundigen delen hun kennis tijdens een Warm Spreekuur. Politici, organisaties, bedrijven, en particulieren kunnen zich laten bijpraten door onze ervaringsdeskundigen, ze delen kennis en zoeken samen naar passende oplossingen.
Iedere ervaringsdeskundige heeft door de jaren heen diens eigen specialisatie ontwikkeld. Warm Rotterdam is hierdoor uitgegroeid tot een serieuze gesprekspartner met experts die op waarde geschat worden.

Praten met Rotterdammers

De community van ervaringsdeskundigen vallen onder de noemer Je doet ertoe. Deze Rotterdammers vertellen het verhaal van stadsgenoten met geldzorgen. Hun kennis staat aan de basis van signalering, agendering, advies en ontwikkeling. Onze ervaringsdeskundigen worden geconsulteerd en als experts gevraagd. Zij geven advies, zetten hulplijnen op en delen hun kennis met beleidsmakers, politici en bestuurders. Bijvoorbeeld over hoe bewoners (eerder) te bereiken, over energiearmoede, zorgarmoede, toegankelijke communicatie en leefstijladvies. Ook worden ervaringsdeskundigen gevraagd om feedback te geven over bestaande dienstverlening.

Rotterdammers in armoede en schulden moeten een stem hebben: zowel bij de agenda van de gemeenteraad, als bij beleidsmakers die de uitvoeringskaders schrijven, als in het gesprek over wat de beste aanpakken zijn. Want in een Warm Rotterdam praten we niet over, maar mét Rotterdammers.

Kennis uit de stad

We halen kennis uit de stad op. Het groeiende netwerk van informele steunstructuren die in groten getale actief zijn maar vaak onder de radar blijven, is een grote kennisbron. Deze organisaties zijn te klein en organisch om gefaciliteerd te worden door gemeenten of fondsen, en te bedreigend en ingewikkeld voor professionele instanties om mee samen te werken. Zij hebben wel toegang tot Rotterdammers die kwetsbaar zijn, en zijn dus van onschatbare waarde.

Waar kan zo’n maandelijks Warm Spreekuur toe leiden? De stijgende kosten voor zowel boodschappen als de energierekening zijn aanleiding geweest voor een pleidooi voor een Tijdelijke Regeling Burgers In Armoede (TOBIA) in het NRC. Problemen van ervaringsdeskundigen met de ziektekostenverzekering zijn de aanleiding voor een onderzoek. Bij dreigende uithuiszettingen worden we benaderd door woningbouwcorporaties als het contact met de huurder moeizaam verloopt. We zijn intermediair en regelen waar nodig een maatwerkoplossing.