Politici en beleidsmakers

Politici en beleidsmakers zijn bepalend voor de aanpak van armoede. Met beleidskaders, verordeningen, regels en subsidies sturen zij wat er in de stad gebeurt. Warm Rotterdam volgt en monitort de besluitvorming over armoede- en schuldenbeleid nauwgezet. Met ervaringsdeskundigen brengen we de kennis uit de stad voor het voetlicht. 

Armoede Agenda

De punten op de Armoede Agenda horen thuis in het Rotterdamse armoede- en schuldenbeleid. Het zijn oplossingen van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, bewoners en professionals uit de stad. Oplossingen die bijdragen aan het verminderen of voorkomen van armoede en schulden. Met de Armoede Agenda agenderen we oplossingen die werken voor bewoners in armoede en met schulden. Omdat zij dat aan ons hebben verteld.

Warm Rotterdam is voortdurend met de stad in gesprek, haalt kennis op en actualiseert de agenda. We halen de informatie en kennis op in ons netwerk, door stadsgesprekken en online-enquêtes. Maar bovenal delen ervaringsdeskundigen voortdurend kennis en signalen met ons. Warm Rotterdam bundelt en analyseert. We werken oplossingen zo concreet mogelijk uit. Ook monitort Warm Rotterdam of de agendapunten terugkomen in de politieke en bestuurlijke debatten.

Burgerberaad –

geef Rotterdammers een stem

Dagelijks zetten vele Rotterdammers zich in voor stadsgenoten in armoede en met schulden. Zij delen hun kennis en ervaring graag voor een effectief armoede- en schuldenbeleid en de uitvoering ervan. Warm Rotterdam krijgt signalen van hen dat de wereld van de beleidsmakers/bestuurders te ver van hen afstaat. Dat zij niet begrijpen wat het betekent om in armoede en schulden te leven. Warm Rotterdam wil die afstand verkleinen. Dat begint met elkaar ontmoeten en luisteren naar Rotterdammers met ervaringskennis, persoonlijk of in hun werk. Daarom zijn er onze Warme Spreekuren.

 Warm Rotterdam pleit voor de invoering van een burgerberaad. Een bewezen instrument waarbij een groep burgers zich buigt over de armoede- en schuldenproblematiek. Een representatieve vertegenwoordiging van de stad die zich laat informeren door ervaringsdeskundigen en experts. Zij beraden zich, overleggen en zoeken naar een gemeenschappelijke grond van waaruit oplossingen geïnitieerd worden (zie ook het pamflet Nu is het aan ons. Oproep tot echte democratie van Eva Rovers; De Correspondent, april 2022).

Debatteren over armoede moet geen meningenoorlog zijn, maar een uitwisseling van waarden en perspectieven. Wat zou het helpen als de stad een experiment met een Burgerberaad Armoede en Schulden aangaat. Daarmee geven we tevens een krachtig signaal aan Rotterdammers in armoede en met schulden. Namelijk dat de gemeente hun kennis en ervaringen serieus neemt als basis voor het beleid.

Ben jij of ken jij?

Ben jij een beleidsmaker of een politicus die zich bezighoudt met armoede- en schuldenbeleid? Meld je bij Warm Rotterdam. Ervaringsdeskundigen delen hun kennis graag en denken graag mee over oplossingen.

Berichten

Warm Rotterdam deelt visie en oplossingen met de raad

Warm Rotterdam deelt visie en oplossingen met de raad

De 'Hoofdlijnen Notitie Armoede en Schuldenbeleid 2023-26'  is op 23 november 2022 in de gemeenteraad behandeld. Het was een belangrijke dag voor de ruim 89.000 mensen die onder het bestaansminimum leven in onze stad.  Warm Rotterdam heeft haar visie en...

Zien we de Armoede Agenda terug in de verkiezingsprogramma’s?

Zien we de Armoede Agenda terug in de verkiezingsprogramma’s?

De Armoede Agenda van Rotterdammers moet natuurlijk de basis zijn voor de verkiezingsprogramma’s. Wij van Warm Rotterdam legden daarom beide naast elkaar op zoek naar een antwoord: welke politieke partij luistert echt naar de Rotterdammers?

“Minimaal 13 zetels voor mensen in armoede”

“Minimaal 13 zetels voor mensen in armoede”

“Minimaal 13 zetels in de gemeenteraad moeten gaan naar gemeenteraadsleden die opkomen voor de 89.000 Rotterdammers (14 %) die in armoede leven. Dat is nodig om het vertrouwen in de lokale politiek te herstellen. Rotterdammers in armoede verdienen het om gehoord te worden.”