Projecten

Warm Rotterdam vindt het wiel niet opnieuw uit en is kritisch op het eigen handelen. We zijn alert op waar we wat kunnen toevoegen. Welke latente vragen, noden, opgaven zijn er in de stad, die een bundeling van krachten nodig hebben waarvoor lobby ingezet moet worden of een volgende stap in de ontwikkeling van werkbare methoden en instrumenten. Daar is Warm Rotterdam voor. We stellen samen een agenda op en bepalen de prioriteiten met ervaringsdeskundigen en partners uit de stad. Warm Rotterdam heeft de Anbi-status.

 Hier kunt u het programmaplan downloaden