Onze oplossingen

Warm incasseren

Het keurmerk Warm Incasseren is een hulpmiddel om werkprocessen rondom incasso menselijk in te richten. Warm Incasseren bespaart iedereen onnodige kosten.

Basisboodschappen

In een rijk land als Nederland moet iedereen drie keer per dag een voedzame maaltijd kunnen eten. De producten van de basisboodschappen moeten voor iedereen betaalbaar blijven.

TOBIA

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Burgers in Armoede (TOBIA) helpt mensen snel en laagdrempelig om te voorkomen dat ze ‘omvallen’.

Armoede Agenda

Wat op de Armoede Agenda staat hoort thuis in het Rotterdamse armoede- en schuldenbeleid. Het zijn oplossingen van ervaringsdeskundigen die bijdragen aan het verminderen of voorkomen van armoede en schulden.

Warm Spreekuur

Onze ervaringsdeskundigen delen hun kennis tijdens een Warm Spreekuur.
Politici, organisaties, bedrijven, en particulieren kunnen zich laten bijpraten door onze ervaringsdeskundigen, ze delen kennis en zoeken samen naar passende oplossingen.

Eén loket in de wijk

Voor hulp, advies en vragen kunnen Rotterdammers in armoede of met schulden niet op één plek terecht. Er zijn te veel loketten en mensen worden te veel doorverwezen. Daarom pleit Warm Rotterdam voor één loket in de wijk.