Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stelt.

Verwerking en bewaren van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u via de mail vragen stelt of contact opneemt via een van de formulieren op deze website, of als u op een andere manier contact met ons opneemt.

Wij gebruiken dan de door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam en contactgegevens, voor onze communicatie met u. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragen en verzoeken te beantwoorden, of om u van de informatie te voorzien die u via deze website heeft aangevraagd.

De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor de communicatie over Warm Rotterdam en niet (ongevraagd) over andere activiteiten, noch worden deze beschikbaar gesteld aan andere partijen.

Naam, e-mailadres en een eventueel telefoonnummer worden bewaard zolang nodig is voor het beantwoorden van uw vragen of het voldoen aan uw eigen verzoek.

Internetsites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Inzage, correctie, recht van verzet, recht van beperking en klacht
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door stichting Warm Rotterdam worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens die door stichting Warm Rotterdam worden verwerkt of indien u uw persoonsgegevens wilt laten updaten, corrigeren, verwijderen of de verwerking wilt beperken stuurt u dan uw verzoek naar:

info@warmrotterdam.nl

Aanpassen Privacy- en cookiesverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookiesverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.