TOBIA – de tijdelijke overbruggingsregeling

voor burgers in armoede

Aan het begin van de coronacrisis kwam het kabinet binnen no-time met financiële regelingen om te voorkomen dat bedrijven omvielen. Met een simpele aanvraag stond het geld snel op de rekening van bedrijven. Met deze forse investering zijn veel ontslagen voorkomen.

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Burgers in Armoede (TOBIA) kunnen we ervoor zorgen dat burgers niet ‘omvallen’. Met de TOBIA wordt het leefgeld verdubbeld voor iedere burger die van 50 euro per week moet rondkomen. Pas als het wettelijk minimum voldoende is voor primaire levensbehoeften kan TOBIA worden afgebouwd.

Het mooie is: het mes snijdt aan twee kanten! De dagelijkse armoede wordt voor tienduizenden Rotterdammers verzacht. Tegelijk draagt TOBIA bij aan het herstel van vertrouwen in de overheid. Bovendien leidt TOBIA tot minder stress en minder gezondheidsschade voor Rotterdammers. Er ontstaat weer ruimte in het hoofd voor andere zaken in hun leven. Met TOBIA zijn ad hoc-regelingen voor Rotterdammers niet langer nodig.

Gemeente, toon daadkracht om de armoedecrisis te lijf te gaan. Help burgers in armoede met TOBIA!