Campagne Rotterdam slaat terug tegen armoede

Warm Rotterdam laat opnieuw van zich horen in de strijd tegen armoede in onze stad. Dat doen we met ervaringsdeskundigen, talrijke initiatieven en partners. Maar ook met beklijvende campagnes, zoals de 50 Euro Challenge in 2019 en nu met trots onze nieuwe campagne: ROTTERDAM SLAAT TERUG TEGEN ARMOEDE.

Rotterdam voert nog steeds enkele ‘niet trots op’ lijstjes aan zoals op armoede- en schuldenproblematiek. Daar willen we van af. Een nieuwe groep is door corona extra hard geraakt. Daarom zet Warm Rotterdam alles op alles om armoede in de touwen te krijgen. Zo komen we – samen met ervaringsdeskundigen –  op voor de bijna 100.000 Rotterdammers die onder de armoedegrens leven.

Met deze nieuwe campagne laten we zien hoe de stad armoede te lijf gaat. Hiervoor mobiliseren we alle Rotterdammers: bewoners, experts, bedrijven, politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Ook politici pakken de (boks)handschoen op

Zoals u van Warm Rotterdam gewend bent, houden we Rotterdamse politici extra in de gaten. Een effectieve armoedeaanpak begint tenslotte bij scherpe en koersvaste politieke armoedeprogramma’s voor de stad. Aan alle partijen hebben we gevraagd wat er bereikt is en wat ze gaan doen om armoede knock-out te slaan. In de video’s ziet u hoe de politici terugslaan (link naar video’s vindt u hieronder). Alleen de PVV en de Partij van de Dieren ontbreken. Dat de bewustwording over armoede en schulden de afgelopen jaren is toegenomen bij politici blijkt uit de video’s.
Daarin geven politici aan dat te veel bewoners de overheid wantrouwen; de stap voor bewoners naar hulp en ondersteuning vaak nog te groot is;
regelingen te vaak onbenut blijven en dat ervaringskennis belangrijk is bij de begeleiding van bewoners. We zien ook dat nog niet iedere partij zich even concreet uitlaat over de armoede plannen voor de komende jaren. Daarom houdt Warm Rotterdam de vinger aan de pols.

 

Warm Rotterdam

Vanaf eind augustus 2021 nemen bewoners, ervaringsdeskundigen, bedrijven en maatschappelijke organisaties de (boks)handschoen over. Zij tonen de veerkracht van onze stad, welke klappen tegen armoede uitgedeeld worden en hoe bewoners geholpen zijn. Deze goede voorbeelden presenteren we niet voor niets vooruitlopend op de verkiezingen. Al deze netwerken, bedrijven en organisaties dragen hun steentje bij aan de armoedeaanpak. Het is de warme stem van de stad, die gehoord en gezien moet worden. En die onderdeel moet zijn van de politieke armoede koers de komende jaren.

Deelname aan de campagne

Als u terugslaat tegen armoede en wilt deelnemen aan de campagne kunt u mailen naar info@warmrotterdam.nl. Wij nemen contact met u op.

Team Warm Rotterdam

Rotterdamse politici pakken de bokshandschoen op

Luister naar het interview met Annemarieke van Egeraat, directeur van Warm Rotterdam

Bekijk de interviews bij de lancering van de campagne
‘Rotterdam slaat terug tegen armoede’

Dirck Slabbekoorn 

Dirck Slabbekoorn (filiaalmanager Jumbo) slaat terug en hoe! ‘Er zijn te veel mensen in onze stad die niet rond kunnen komen en ingewikkelde keuzes moeten maken. Bij veel aanpakken is het zichtbaar dat je geholpen wordt. Niet iedereen vindt dat fijn. Met de boodschappen pas die wij lanceren is er hulp zonder zonder dat anderen dat zien. Zodat er geen onderscheid meer is tussen mensen met en zonder euro’s.’

Annemarie Pronk (Evides)

Door de klant centraal te zetten en niet de schuld kan je samen tot een oplossing komen. Dat is voor ons Warm Incasseren.
Daarom zijn wij ook zo blij met het behalen van het keurmerk Warrn Incasseren’

Bea van Raemdonck

“Achter de gesloten gordijnen is er er veel eenzaamheid. Mensen die zich schamen, alleen zijn en in armoede leven komen niet snel naar buiten. Met de kerstkaartenactie haal ik mensen uit hun isolement. En de warme maaltijd na het maken van de kaarten is voor veel mensen de aanleiding om mee te doen. Mijn advies: kijk verder dan de voordeur, praat met mensen”.

Nasrien Nasibdam

”Kom uit de schaamte; praat over amoede! Je rolt vaak onzichtbaar de armoede in zonder dat je het doorhebt. Stop armoede niet in een doofpot praat erover, ook met je kinderen. Op deze manier kan je elkaar steunen. Er is hulp maar alleen door erover te praten kan je de juiste hulp vinden ook in jouw wijk”. 

Koos Vervoort

”Het leven in armoede is als een soort gevangenis. Je telt niet meer mee en het neemt al je vrijheid weg.
Als je mij 20 jaar geleden had geholpen met mijn laaggeletterdheid was ik minder duur geweest voor de
samenleving. Overal waar je kijkt zijn letters en cijfers. Mijn taalmaatje heeft mijn leven veranderd
en ik tel weer mee. Dat gun ik iedereen’’.

Jethro Bos & Mia Wilsterman (Zadkine)

‘Studenten raken makkelijk in de financiële problemen. Hulp vragen is geen schande maar dat is niet vanzelfsprekend. Wij organiseren de juiste peerhulp voor studenten en mobiliseren het netwerk. Onze focus ligt op het oppakken van signalen en we veroordelen nooit’.

Bob Richters (Hotspot Hutspot)

‘Je valt in Rotterdam makkelijk buiten het systeem. We bezorgen wekelijks maaltijden bij Rotterdammers die om wat voor redenen dan ook geen gezonde maaltijd krijgen. Wij krijgen aanmeldingen van professionals, bewoners, families ……. Mensen die van ons een maaltijd kregen helpen ook weer. We delen hengels uit, geen vissen’.

Lies Roest (GroenLinks)

‘GroenLinks staat voor een ruimhartig en toegankelijk armoedebeleid. Het eerste betekent een verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Het tweede dat regelingen en procedures toegankelijk en begrijpelijk zijn, zodat bewoners weten waar ze recht op hebben. Dat is een voorwaarde voor een betrouwbare overheid’.

Ellen Verkoelen (50plus Rotterdam)

Een stad zonder armoede is een stad met geluk. Er moeten nog heel wat tandjes worden bijgezet. Zorgmijdend gedrag is het gevolg van het eigen risico, schaf dat af en voer het basisinkomen in. We moeten stoppen met het verdienen aan Rotterdammers met schulden en meer geld vrijmaken voor de armoedeaanpak. Zie mijn initiatiefvoorstel 10 puntenplan voor de aanpak van armoede’.

Faouzi Achbar (Denk)

‘Ik ondersteun alle initiatieven in de stad die mensen in armoede voorzien van kleding en van hulp. Ontbijtjes en fruit voor kinderen op school of geld om mee te kunnen met een schoolreisje. Maar het zichtbaar en bespreekbaar maken van armoede is minstens zo belangrijk. Daarom moet de hulp laagdrempelig en toegankelijk zijn’.

Duygu Yildirim (PvdA)

‘We voeren een blijvende strijd tegen het systeem. Armoede gaat over ongelijkheid in het onderwijs, over kansen op werk, over hulpverlening bij de wijkteams. Het Jeugdtegoed is verhoogd, het minimumloon moet omhoog en de armoederegelingen veel beter bekend gemaakt. In 2030 moet kinderarmoede Nederland uit zijn, dat is ons landelijk initiatiefvoorstel met de CU’.

Tim Versnel (VVD)

‘Landelijk pleit ik voor het verhogen van het minimumloon, dat is echt baanbrekend voor de VVD. Lokaal wil ik dat de inkomenstoeslagen voor gezinnen met een inkomen van 130% van het minimumloon blijven bestaan. De regelingen moeten een stuk makkelijker en begrijpelijker, zodat bewoners ze eerder aanvragen’.

Tjalling Vonk (Christenunie – SGP)

‘Als overheid moeten we het vertrouwen terugwinnen, laten zien dat we naast mensen staan. Dat kost tijd. Korte klappen zijn de verruiming van de (inkomens)regelingen en goedkoper openbaar vervoer. Het initiatiefvoorstel armoede Nederland uit gaat ons ook in Rotterdam helpen. We gaan met kinderen én ouders in gesprek over de aanpak. We praten nog te veel over in plaats van met hen’.

Nadia Arsieni (D66)

‘Regelingen zijn verwarrend, het is voor bewoners onduidelijk waar ze recht op hebben. De communicatie over de regelingen door de overheid kan veel beter. Ook is er meer maatwerk nodig om aan het werk te gaan. De werkpremie helpt om naast de bijstand de stap naar werk te zetten. De gemeente zou met werkgevers afspraken moeten maken over duurzame arbeidsparticipatie. Om de kwetsbaarheid van Rotterdammers op de arbeidsmarkt te verkleinen’.

Thomas Roskam (Leefbaar Rotterdam)

‘Leefbaar Rotterdam is er voor iedereen die weer op wil staan. Er zijn 13.000 Rotterdammers die hulp nodig hebben en niet in beeld zijn. Wij gaan er voor zorgen dat zij weten waar ze terecht kunnen. Ook is een betere match tussen openstaande vacatures en gerichte scholing en ondersteuning van Rotterdammers hard nodig’.

Aart van Zevenbergen (SP)

‘De houding naar mensen in armoede is aan het veranderen, het is niet altijd je eigen schuld meer. De fraudebestrijding is aangepakt, weg met het digitaal fouilleren. Stop met het wantrouwen. Werkende armen zijn onderbelicht en het minimumloon moet naar 14 euro. Bijverdienen naast de bijstand of boodschappen krijgen van buren of familie, dat moet kunnen’.

Alex Hallema &
René Segers-Hoogendoorn (CDA)

‘Dit is een stad waarin veel mensen in armoede leven, maar dat hoeft niet en daar moeten we alles aan doen. Wij zien een grote rol voor verenigingen, kerken, gezinnen en netwerken bij het vroegsignaleren van armoede en schulden. Als je bij de gemeente aanklopt voor een bijstandsaanvraag moet er breed gekeken worden naar wat er aan de hand is. Maatwerk’.

Ercan Büyükçifci (Nida)

‘Rotterdam is de armoede-hoofdstad. We hebben een wethouder armoedebestrijding in Rotterdam. Deze portefeuille moet behouden blijven, maar dan fulltime. Regelingen moeten automatisch verzilverd kunnen worden. We komen nog te vaak tegen dat ze onbenut blijven. Mensen weten niet waar ze recht op hebben, dat moet echt veranderen’.