Uit de schulden

Het deelproject Uit de schulden is specifieker dan armoede. Je kunt immers schulden hebben en niet arm zijn of arm zijn zonder schulden. Het hebben van schulden – hoe klein ook – heeft enorme impact op mensen en hun omgeving. Armoede en schulden leiden tot mentale en fysieke gezondheidsproblemen. Het verziekt letterlijk en figuurlijk. Dit structurele besef brengt zware stress mee die onder andere leidt tot de verkeerde – korte termijn – beslissingen. Schulden belemmeren volwaardig deelnemen aan een sociale omgeving en vaak ook aan de arbeidsmarkt. Als kind opgroeien in een gezin met schuldenproblematiek heeft negatieve invloed op je ontwikkeling én het is aangetoond dat financiële problemen van generatie op generatie worden doorgegeven.


De urgentie

• Meer dan 50.000 Rotterdamse huishoudens kampen met schuldproblemen, dat zijn meer dan 100.000 inwoners
• Daarvan zitten 27.000 Rotterdammers zo diep in de schulden, dat zij die niet zonder hulp en binnen drie jaar kunnen aflossen (problematische schulden1).
• 15 procent Rotterdamse jongeren heeft schulden (gemiddeld in Nederland 8 procent)
• In Rotterdam is de gemiddelde schuld hoger (€45.000) dan de rest van Nederland (€43.000)
• Zo’n 80 procent van de Rotterdammers met schulden is niet in beeld bij de hulpverlening
• De Rotterdamse schuldhulpverlening blijkt ontoegankelijk, versnipperd, traag, eenzijdig financieel gericht en complex
• Door een pervers incassosysteem hebben mensen met betalingsachterstanden te maken met een stapeling van boetes die de schuldenlast explosief vergroot

 

Ambitie 2019/2020

Algemeen doel van het project “Uit de schulden” is dat Rotterdammers met schulden merkbaar een verbetering van de kwaliteit van hun leven ervaren. Een eerste concrete stap om dit te bereiken, is het ontwikkelen van een Keurmerk Warm Incasseren. Met dit keurmerk gaan bedrijven in Rotterdam in beleid en praktijk aantoonbaar laten zien dat ze respectvol omgaan met hun eigen medewerkers (met schulden) en hun klanten (met betalingsachterstanden). Respectvol betekent dat er alles aan gedaan wordt om incassokosten te voorkomen en zo laag mogelijk te houden. En dat bejegening niet alleen correct is maar ook klantvriendelijk en gaat over het helpen oplossen van problemen. Mensen met financiële problemen raken zo niet nog dieper in de schulden, worden goed behandeld en op weg geholpen.

We zijn met de gemeente in gesprek over de rol die Warm Rotterdam bij de uitvoering van Reset Rotterdam en Uit de knoop kan hebben. In beide programma’s wordt Warm Rotterdam genoemd. Het warm keurmerk sociaal incasseren is een actiepunt uit Reset Rotterdam. Warm Rotterdam draagt met de ontwikkeling van dit keurmerk met partners bij aan de concretisering van dit actiepunt.

Aanpak

• Manifest Rotterdam Schuldvrij
In het manifest Rotterdam Schuldvrij worden vijf concrete aanbevelingen gegeven om de schuldenproblematiek aan te pakken. Dit handvest is in 2018 is door Warm Rotterdam en partners in 2018 vastgesteld.

• In vervolg op het Manifest wordt het Keurmerk Warm Incasseren ontwikkeld met partners. We werken de inhoud van het keurmerk uit met ervaringsdeskundigen en bedrijven uit de stad. In een pilot toetsen we het keurmerk waarna we het begin 2020 lanceren. Gedurende 2019 wordt met ervaringsdeskundigen en partners in de stad een agenda opgesteld met acties gericht op schuldenproblematiek voor 2020 en 2021.