Jij doet er toe

Urgentie

Er wordt veel over in plaats van met Rotterdammers die in armoede leven gesproken. Dat is ook één van de oorzaken dat de problematiek in Rotterdam zo groot is. De reguliere aanpak van armoede werkt onvoldoende, dat blijkt uit de cijfers.

Ambitie

Een podium voor Rotterdammers die in armoede en schulden leven. Om hun verhaal te vertellen en deskundigheid te delen. Rotterdammers die in armoede leven hebben invloed en zeggenschap over de inhoud en koers van het programma; toetsen beleid en brengen voor hen werkzame ideeën en oplossingen in.

Bij onze gesprekken met de politici, ambtenaren en bestuurders zijn ervaringsdeskundigen aanwezig. Dit omdat wij transparantie over ambtelijke en bestuurlijke keuzes belangrijk vinden. Zodat de stad begrijpt wat er gebeurd.

 

Warmtebronnen

Er zijn vele warmtebronnen in de stad die betekenisvol zijn voor mensen die in armoede leven. Omdat Rotterdammers er zonder voorwaarden op adem kunnen komen, hun talenten ontdekken en ontwikkelen. We dragen er aan bij dat de waarde van deze plekken voor Rotterdammers erkend wordt.

Aanpak

• In beeld brengen welke warmtebronnen er zijn én die over het voetlicht brengen bij Rotterdammers en bij de gemeente
• Realiseren van een fonds dat warmtebronnen meerjarig financiële ondersteuning biedt
• Pleiten voor de erkenning van de voorinvestering van deze ondernemingen gericht op de instroom van mensen naar werk én uit de bijstand. Deze voorinvestering wordt nu niet (financieel) erkend door reguliere opleiders (MBO ed), reïntegratiebedrijven en de gemeente.

Voorbeeld brieven bezwaarschriften

Binnen ons project ‘Je doet ertoe’ vormen ervaringsdeskundigen een community voor het verhaal van Rotterdammers, voor advies en aanbevelingen. Ook zijn ervaringsdeskundigen uitvoerders van de projecten bij Warm Rotterdam. Dit betekent dat niet de overheid en de instanties – maar de Rotterdammers in armoede en schulden – zelf bepalen hoe er over armoede en schulden gesproken wordt en wat de beste aanpakken zijn. Warm Rotterdam praat niet over, maar mét Rotterdammers.

In het afgelopen jaar hebben de ervaringsdeskundigen samen met het programmateam bepaald dat er binnen de doelgroep minima in Rotterdam behoefte is aan een eenvoudig overzicht met de meest gezochte bezwaarschriften. Met veel zorg en aandacht hebben de ervaringsdeskundigen een top 5 van bezwaarschriften samengesteld met een aantal extra brieven. Zij hebben hiervoor eerder door hen gebruikte bezwaarschriften beschikbaar gesteld om op de website van Warm Rotterdam te plaatsen. Deze bezwaarschriften zijn in begrijpelijke taal geschreven en hebben een in te vullen voorbeeld.

Aantal tips:

  1.  In het grijze vlak vult u uw ontbrekende gegevens in.
  2. Zet onder elke brief altijd uw naam en handtekening. Zonder handtekening wordt de brief niet behandeld.
  3. Vermeld altijd uw BSN nummer in de brief.
  4. Vraag altijd om een schriftelijke reactie op uw bezwaar.
  5. Als u uw brief verstuurt, bewaar dan zelf ook altijd een kopie van uw brief.

Download Bezwaarschriften

Bezwaarschrift huurtoeslag_te hoog inkomen
Bezwaarschrift Kinderopvangtoeslag te hoog inkomen
Bezwaarschrift WW uitkering duur uitkering
Bezwaarschrift afwijzing huurtoeslag
Uitstel aangifte inkomstenbelasting 2020

Verhalen

Warm Rotterdam zoekt senior adviseur (24 uur per week)

Warm Rotterdam zoekt senior adviseur (24 uur per week)

Warm Rotterdam zoekt een senior adviseur voor 24 uur per week. Als adviseur werk je samen met (communities van) ervaringsdeskundigen en informele organisaties die dicht bij bewoners staan. Dit netwerk is de basis van Warm Rotterdam. Je onderhoudt, versterkt dit netwerk en bouwt het verder uit.

Lees meer
Consultatieversie Deltaplan Armoede – Een oproep uit de stad

Consultatieversie Deltaplan Armoede – Een oproep uit de stad

Warm Rotterdam riep de stad tijdens de Warmtetop (20 november 2023) op om amendementen in te dienen in aanvulling op het vastgestelde beleidskader ‘Rotterdam voor iedereen’. Wat zeggen Rotterdammers over wat er gedaan moet worden aan armoede in de stad? Dat leverde vele amendementen en tips op, bovenop al eerder gedane aanbevelingen in diverse rapportages en brieven aan het stadsbestuur. De bundeling van al deze kennis uit de stad lees je in het concept Deltaplan Armoede – Een oproep uit de stad.

Lees meer
Flyer voor gedupeerden Toeslagenschandaal

Flyer voor gedupeerden Toeslagenschandaal

Bent of kent u een gedupeerde van het Toeslagenschandaal? Let op, er is haast geboden! Er zijn drie groepen voor wie de einddata voor het aanvragen vóór 1 januari of op 2 januari 2024 ligt. Breng de einddata voor het aanvragen dan zo snel mogelijk onder de aandacht. Deel bijvoorbeeld onze flyer in uw netwerk.

Lees meer
Wat gebeurt er met de amendementen?

Wat gebeurt er met de amendementen?

Tijdens de Warmtetop 2023, op 20 november in Arminius, verzamelde Warm Rotterdam input voor het Deltaplan Armoede. Bezoekers konden hun plannen en ideeën indienen via een amendement. Warm Rotterdam heeft alle amendementen verzameld. De komende maanden analyseren we de...

Lees meer
Patricia: ‘In armoede leven maakt je geen zwak persoon’

Patricia: ‘In armoede leven maakt je geen zwak persoon’

Ervaringsdeskundige Patricia kent zowel het leven met voldoende financiële middelen, als het leven in armoede en schulden. Door die ervaring begrijpt ze allebei de kanten van de medaille. Al sinds het allereerste begin van Warm Rotterdam zet ze haar ervaringskennis in...

Lees meer