Op 20 november 2023 heeft Warm Rotterdam op haar jaarlijkse Warmtetop opgeroepen tot het Deltaplan Armoede Rotterdam. De aanleiding voor deze oproep was dat het vastgestelde beleidskader ‘Rotterdam voor iedereen. Samen sterk tegen armoede en schulden’  Rotterdammers in armoede en schulden te weinig perspectief biedt. Het is te weinig integraal en de aanpak van armoede en schulden krijgt in dit college niet de aandacht die het verdient in onze stad. 

Op de Warmtetop hebben de aanwezigen input geleverd voor het Deltaplan Armoede Rotterdam – een oproep uit de stad. Deze input is verwerkt in de volgende versie van het Deltaplan. Ter consultatie leggen we deze versie aan de bezoekers van de Warmtetop, de wijkraden en armoedeplatforms en het netwerk van Warm Rotterdam voor. 

Via dit formulier kan je feedback geven én het Deltaplan Armoede ondersteunen. We ontvangen jouw reactie graag voor 6 mei 2024. 

Met alle input uit deze consultatieronde werkt Warm Rotterdam toe naar een Deltaplan Armoede van de stad. Met als doel het Deltaplan te agenderen bij de verschilmakers in de stad: het college, de politiek, bedrijven, maatschappelijke organisaties én onze stadsgenoten. 

We hopen op jouw input en steun voor het Deltaplan Armoede Rotterdam.