Warm Rotterdam en De Brede Raad010 zijn door armoedewethouder Enes Yigit gevraagd om de stem van de stad te laten horen. We spraken tientallen mensen die zich via informele organisaties of andere initiatieven inzetten voor mensen die in armoede leven. In deze portretserie geven we hen een gezicht. Waar lopen zij tegenaan en wat hebben zij nodig? In deel 2 spreken we Jaimy Goodett en Marjorie Malbons van stichting Mijn Administratie Is Top (MAIT).

Marjorie Malbons voelde onvrede over de hulp die ze zelf kreeg toen ze financiële problemen had in 2015. ‘Ik dacht: “Als ik het niet begrijp dan ben ik vast niet de enige.” Wat ik nu weet, wil ik ook dat anderen weten, zodat minder mensen er last van hebben.’ Dus zette ze Stichting MAIT op. ‘Iemand die vanuit ervaringskennis advies geeft is waardevol, wordt eerder geloofd. Het gevoel is dan: ze denkt met me mee.Bij MAIT zitten we min of meer aan de keukentafel, naast elkaar. We proberen mensen zoveel mogelijk zelf te laten doen.’

Diverse groep

‘De groep die hier komt is divers, sommige mensen hebben een goede baan en inkomen, anderen een pensioen, bijstand of Wia’, zegt medewerkster Jaimy Goodett. ‘Een specifieke doelgroep die opvalt is die van de jongeren. Zodra die achttien zijn, moeten ze alles zelf doen. Ze hebben nul-urencontracten, geen besef van geld, wel een pinpas en mogelijkheden om achteraf te betalen.’

Mappen vol post

Mensen melden zich op verschillende manieren aan bij MAIT. ‘Via de website, via via, ze worden doorverwezen, horen van ons via de voorlichtingsbijeenkomsten op scholen, kennen ons van radio en tv’, legt Jaimy uit. ‘Per week zijn er ongeveer vier à vijf aanmeldingen, per jaar zeker honderdvijftig tot tweehonderd nieuwe hulpvragers. Voor sommigen zijn een paar gesprekken genoeg, bijvoorbeeld als er toeslagen aangevraagd moeten worden. Anderen komen met mappen vol post die op orde moeten. En als iemand een laag inkomen heeft en een hoge schuldenlast, is er een structureel probleem en zetten we sowieso door naar een andere partij, nadat we de situatie gestabiliseerd hebben.’

Luisteren

Het ETF (Expertise Team Financiën) verwijst regelmatig door naar MAIT, omdat daar meer tijd is voor begeleiding, specifiek wanneer mensen bij het ETF vastlopen. Er wordt bij MAIT eerst goed geluisterd naar wat mensen zelf willen, dan pas wordt een plan gemaakt. Jaimy: ‘Formele hulpverleners bedenken al snel oplossingen. Maar er zit vaak meer achter financiële problemen dan alleen geldgebrek. Daar kom je pas achter als iemand voelt dat je echt met hun situatie aan de slag gaat. Wij proberen mensen te leren hoe ze om moeten gaan met inkomsten en uitgaven door te kijken naar het totaalplaatje, naar de persoon en diens behoefte. Pas bij een volgende afspraak maken we een plan van aanpak waarin hun verantwoordelijkheden duidelijk worden. Mensen raken hun autonomie kwijt als een hulpverlener alles van ze overneemt.’

MAIT heeft in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd en kan snel handelen. Jaimy:‘Wesignaleren vaak problemen en hebben ideeën om ze op te lossen. De gemeente neemt die over maar zelf krijgen we te weinig geld om de plannen goed uit te voeren. Het is lastig om financiering te vinden voor structurele, langlopende projecten.’

Meer lezen?

Lees alles over stichting Mait op hun website.

Download het rapport Gezien, Gehoord en begrepen worden van Warm Rotterdam.

Download het rapport Code Rood van de Brede Raad010.