Consultatieversie Deltaplan Armoede – Een oproep uit de stad

Consultatieversie Deltaplan Armoede – Een oproep uit de stad

Op 20 november 2023 heeft Warm Rotterdam op haar jaarlijkse Warmtetop opgeroepen tot het Deltaplan Armoede Rotterdam. De aanleiding voor deze oproep was dat het vastgestelde beleidskader ‘Rotterdam voor iedereen. Samen sterk tegen armoede en schulden’  Rotterdammers in armoede en schulden te weinig perspectief biedt. Het is te weinig integraal en de aanpak van armoede en schulden krijgt in dit college niet de aandacht die het verdient in onze stad. 

Op de Warmtetop hebben de aanwezigen input geleverd voor het Deltaplan Armoede Rotterdam – een oproep uit de stad. Deze input is verwerkt in de volgende versie van het Deltaplan. Ter consultatie leggen we deze versie aan de bezoekers van de Warmtetop, de wijkraden en armoedeplatforms en het netwerk van Warm Rotterdam voor. 

Via dit formulier kan je feedback geven én het Deltaplan Armoede ondersteunen. We ontvangen jouw reactie graag voor 6 mei 2024. 

Met alle input uit deze consultatieronde werkt Warm Rotterdam toe naar een Deltaplan Armoede van de stad. Met als doel het Deltaplan te agenderen bij de verschilmakers in de stad: het college, de politiek, bedrijven, maatschappelijke organisaties én onze stadsgenoten. 

We hopen op jouw input en steun voor het Deltaplan Armoede Rotterdam. 

Warm Rotterdam zoekt senior adviseur (24 uur per week)

Warm Rotterdam zoekt senior adviseur (24 uur per week)

WARM ROTTERDAM

Rotterdam is de armste stad van Nederland. Ruim 15% van de Rotterdammers leeft ónder de armoedegrens. Dat zijn ruim 80.000 mensen. Steeds meer mensen zijn langdurig arm. Eén op de vier kinderen groeit op in armoede. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer hebben 27.000 mensen problematische schulden. Het aantal daklozen neemt al jaren toe, vooral onder jongeren. In Rotterdam is het voor veel mensen ijskoud.

Aan de basis van Warm Rotterdam staat de kennis en kunde van ervaringsdeskundigen en partners uit Rotterdam. Warm Rotterdam onderneemt actie als mensen in armoede en met schulden dat noodzakelijk vinden. We gaan voor onorthodoxe en pragmatische oplossingen. Dit doen we met de inwoners van de stad, (vrijwilligers)organisaties en bedrijven die hun nek willen uitsteken voor hun stadgenoten. Uit het hart en/of vanuit welbegrepen eigenbelang.

VAN ONDEROP WERKEN AAN ARMOEDE IN ROTTERDAM

Warm Rotterdam zoekt een senior adviseur.

 Als adviseur werk je samen met (communities van) ervaringsdeskundigen en informele organisaties die dicht bij bewoners staan. Dit netwerk is de basis van Warm Rotterdam. Je onderhoudt, versterkt dit netwerk en bouwt het verder uit. Je haalt ervaringen en kennis op en vertaalt dat, met het team, naar concrete acties of projecten. Op deze manier geeft Warm Rotterdam een stem aan mensen in armoede, bundelt hun kennis en adresseert en agendeert dit bij bestuur & politiek, beïnvloed beleid en spreekt bedrijven aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de aanpak van armoede.

Ook ontwikkel je als adviseur met ons netwerk publiekscampagnes om het bewustzijn over armoede bij Rotterdammers, politici, bestuurders en professionals te vergroten.

JOUW PROFIEL

 • Je bent ten eerste een ‘warm’ mens: sociaal, betrokken, belangstellend, empathisch en communicatief
 • Je hebt veel kennis over armoede- en schuldenproblematiek
 • Je bent er van overtuigd dat werkzame aanpakken voor armoede en schulden alleen met betrokkenen zelf tot stand kunnen komen (bottum-up)
 • Je bent een netwerker pur sang en hebt kennis van de Rotterdamse infrastructuur voor armoede en een relevant netwerk in de stad
 • Je weet een variëteit van informatie en kennis van meerdere partijen om te zetten tot een agenda, een actie of een plan
 • Je hebt ervaring met projectleiding, het behalen van resultaten en daarover rapporteren met een vlotte pen
 • Je hebt een positief kritische en activistische houding en werkwijze (wars van bureaucratie en systeemoplossingen als die niet werken)
 • Je hebt en goed ontwikkelde politiek- en bestuurlijke antenne of bent bereidt die te ontwikkelen
 • Je voelt je een Rotterdammert en woont in de regio Rotterdam-Rijnmond.

WAT BIEDT WARM ROTTERDAM?

 • 24 uur per week inschaling Cao-Sociaal Werk, schaal 10/11 afhankelijk van ervaring (geen zzp-constructie)
 • Individueel keuzebudget (bestaande uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering en loopbaanbudget)
 • Werken in een klein slagvaardig team met een groot netwerk in de stad
 • Een inspirerende en energieke zoektocht naar hoe Warm Rotterdam op basis van ervaringskennis en -kunde impact kan maken bij verschilmakers[1]
 • Onze vaste team dag is op maandagen in het Industriegebouw (Goudsesingel).

REAGEREN

Voor vragen stuur een mail naar: ave@warmrotterdam.nl (directeur Warm Rotterdam). Zie voor informatie en het Jaarplan Warm Rotterdam 2024/2025 onze website.

Stuur je motivatiebrief met cv vóór 8 april naar info@warmrotterdam.nl.


[1] Verschilmakers zijn voor Warm Rotterdam: politiek en bestuur, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners van Rotterdam.

Flyer voor gedupeerden Toeslagenschandaal

Flyer voor gedupeerden Toeslagenschandaal

Het ministerie van financiën heeft Warm Rotterdam gevraagd om via haar netwerken de einddata voor het aanvragen van regelingen voor gedupeerden van de toeslagen onder de aandacht te brengen. 

Bent of kent u een gedupeerde van het Toeslagenschandaal? Let op, er is haast geboden!

Er zijn drie groepen voor wie de einddata voor het aanvragen vóór 1 januari of op 2 januari 2024 ligt. Breng de einddata voor het aanvragen dan zo snel mogelijk onder de aandacht. Deel bijvoorbeeld onderstaande flyer van Warm Rotterdam in uw netwerk. We proberen op deze manier zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Flyer_Toeslagenschandaal_WR

Flyer voor gedupeerden Toeslagenschandaal

Gedupeerden Toeslagenschandaal, LET OP!

Het ministerie van financiën heeft Warm Rotterdam gevraagd om via haar netwerken de einddata voor het aanvragen van regelingen voor gedupeerden van de toeslagen onder de aandacht te brengen. Kent u gedupeerden van het toeslagenschandaal? Zowel professioneel als privé? Breng de einddata voor het aanvragen dan zo snel mogelijk onder de aandacht. Deel de socials van Warm Rotterdam en deel deze pagina in uw netwerk. We proberen op deze manier zoveel mogelijk mensen te bereiken. Er is haast geboden!

Er zijn drie groepen voor wie de einddata voor het aanvragen vóór 1 januari of op 2 januari 2024 ligt. Zie hieronder welke groep zich bij welk loket voor welke datum moet melden:

Mogelijk gedupeerd?

Wat moet je doen: Tot en met 31 december 2023 aanmelden bij UHT

Bij welk loket: Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

Vastgesteld gedupeerd vóór 1 juli 2023?

Wat moet je doen: Tot en met 2 januari 2024 schulden melden bij SBN

Bij welk loket: loket private schulden EN loket al betaalde schulden van Sociale Banken Nederland

Aangemeld gedupeerd (maar nog geen integrale beoordeling) vóór 1 juli 2023?

Wat moet je doen: Tot en met 2 januari 2024 schulden melden bij SBN

Bij welk loket: loket private schulden van Sociale Banken Nederland

Vastgesteld gedupeerd na 1 juli 2023?

Wat moet je doen: Binnen 6 maanden schulden melden bij SBN

Bij welk loket: uiterlijk 6 maanden na de datum van definitieve beschikking bij loket private schulden EN loket al betaalde schulden van Sociale Banken Nederland

Wat gebeurt er met de amendementen?

Wat gebeurt er met de amendementen?

Tijdens de Warmtetop 2023, op 20 november in Arminius, verzamelde Warm Rotterdam input voor het Deltaplan Armoede. Bezoekers konden hun plannen en ideeën indienen via een amendement.

Warm Rotterdam heeft alle amendementen verzameld. De komende maanden analyseren we de amendementen en combineren deze met al eerder ontwikkelde aanpakken. Deze bijdragen samen vormen de basis voor het Deltaplan Armoede en Schulden in Rotterdam

In januari 2024 moet de eerste versie van het Deltaplan Armoede en Schulden af zijn.