Passend werk

De urgentie

• 35.292 Rotterdammers leven van een bijstandsuitkering. Dat is een daling van 6% tov de vorige jaren. Van deze uitstroom is niet bekend of dit duurzaam is. Het mantra van ‘eigen kracht’ en ‘eigen regie’ helpt mensen niet de arbeidsmarkt op. Er is hulp nodig.
• Het merendeel van de bijstandsgerechtigden valt onder Prestatie010 en moet vrijwilligerswerk doen. Zo wordt het talent van circa 40% uit deze groep onvoldoende benut. Terwijl een groot deel ambitie heeft om aan het werk te gaan en uit de bijstand te komen. Dat is ook mogelijk omdat het aantal vacatures in Rotterdam blijft groeien. Warm Rotterdam wil deze mismatch doorbreken door instroom naar betaald werk met bedrijven mogelijk te maken met Warm Rotterdam Werkt;
• Van de bovenstaande groep bijstandsgerechtigden is een deel geholpen met een voorinvestering bij kleine ondernemingen die zich richten op scholing, talentontwikkeling en het versterken van werknemersvaardigheden. Deze investering en de maatschappelijke impact wordt nog onvoldoende erkend.
• Voor een deel van de bijstandsgerechtigden is de uitstroom naar werk niet haalbaar vanwege persoonlijke redenen. Deze groep is wel gebaat bij dag structuur en dagactiviteiten. Ook hiervoor moet de bijdrage en betekenis van kleine(re) organisaties in de stad erkend worden.

Ambitie 2022

Bedrijven in de stad zijn inclusief, zetten zich in om mensen in armoede en/of met schulden aan het werk te helpen. Werkgevers en Rotterdammers die in armoede leven en aan het werk willen vinden elkaar sneller en gemakkelijker. Dit realiseren we met een competentie in plaats van diploma gestuurde benadering met het Model Warm Rotterdam Werkt. Dit draagt ook bij aan de invulling van Social return on investment voor bedrijven.

 

Aanpak Warm Rotterdam Werkt

Aanpak Warm Rotterdam Werkt
• Ontwikkeling model “Warm Rotterdam werkt” met een assessment en talentenprofiel
• Opzetten van een netwerk van bedrijven die samen willen ontwikkelen.
• Opzetten van een netwerk met bedrijven die werkt met het model Warm Rotterdam werkt
• Samenwerking met platforms zoals Roffabriek en coöperaties die de voorinvestering uitvoeren én waar dagactiviteiten zijn.
• Inzetten van de lobby voor bottum-up initiatieven cq. sociale ondernemingen met een voorinvestering naar reguliere opleidingen of de arbeidsmarkt. De persoonlijke- en maatschappelijke impact van deze ondernemingen wordt in Nederland geleidelijk aan meer erkend dankzij landelijke organisaties zoals Kracht.NL, Social Enterprise met de code sociale ondernemingen.
• Lobby voor kleinere percelen bij gemeentelijke aanbestedingen voor re-integratie, taal, beheer en zorg, welzijn en jeugdhulp. Om zo een gelijk speelveld te creëren tov de reguliere grote(re) aanbieders.
• Lobby voor een fonds (banken, de gemeente, fondsen) om sociaal ondernemingen in de doorgroeifase meerjarig te ondersteunen.

 

Bedrijven

Sociale ondernemingen