Week leven onder de armoedegrens opent ogen raadsleden

Week leven onder de armoedegrens opent ogen raadsleden

Hoe zou het Rotterdamse gemeenteraadsleden afgaan als
ze moesten leven van 50 euro per week? De Stichting WARM Rotterdam
daagde de gemeenteraadsleden afgelopen zomer uit om te ervaren hoe het
is om onder de armoedegrens te leven. Nu blijkt dat niet alle raadsleden
dat is gelukt.

Ruim 80 duizend Rotterdammers leven onder de armoedegrens. Om
de armoedeproblematiek nog eens nadrukkelijk op de agenda te zetten,
bedacht de Stichting WARM Rotterdam de 50-euro-challenge. Bijna alle
Rotterdamse partijen gaven hier gehoor aan.

Geldzorgen

Annemieke
van Egeraat, bedenker van de challenge, is tevreden: “De 50-euro
challenge is heel goed opgepakt en dat zegt wel iets over de urgentie
van de problematiek. We hebben hele mooie reacties gehad van de
gemeenteraadsleden. Ze vertelden dat ze veel geleerd hebben en dat hun
bewustwording echt vergroot is.

Een week lang raakten ze
geobsedeerd door vragen als: hoe doe ik mijn boodschappen? En waar geef
ik mijn geld aan uit? Dat levert stress op en kost heel veel tijd. Enes
Yigit van Denk is zelfs afgehaakt. Hij kreeg het niet voor elkaar.” 
Lees ook: Raadsleden doen armoede-challenge: ‘Ik heb wel gelijk mijn moeder gebeld’

“Maar
misschien wel één van de belangrijkste uitkomsten van de challenge: de
gemeenteraadsleden realiseerden zich dat het misschien wel lukt om een
week van 50 euro rond te komen, maar dat langdurig in armoede leven pas
echt moeilijk is.

Reizen wordt lastig, want vervoer is duur. Ook
is er geen geld voor leuke dingen of om mensen te ontvangen. Je kan niet
naar een verjaardag en er is geen geld voor een uitje in het café. De
raadsleden hebben zo direct ervaren dat het isolement heel dicht om de
hoek ligt. Want dat hangt ermee samen”, vertelt Van Egeraat.

Samenwerken om armoede aan te pakken

Op
16 oktober worden de resultaten van de 50-euro-challenge besproken in
de Arminiuskerk. Ook wordt er dan gekeken wat er op korte termijn gedaan
kan worden om armoede tegen te gaan.

Van Egeraat: “Er zijn echt
een aantal dingen die we met gemeentes, partners en ervaringsdeskundigen
op korte termijn aan kunnen pakken.”

De wijk in

Ook
worden er tijdens de bijeenkomst ‘warmtebronnen’ in verschillende
Rotterdamse wijken gepresenteerd. Het zijn zeven wijkhuizen waar mensen
met een kleine beurs welkom zijn.

Mensen kunnen in de centra voordelig koffie drinken, cursussen volgen of aan activiteiten meedoen. 

“Iedereen is hier welkom. Jeugd en ouderen!”, vertelt Rachid el Zohri van het Huis van de Wijk in Schiemond.  
Bron: Rijnmond nieuws

Hoe is het om te leven van 50 euro per week?

Hoe is het om te leven van 50 euro per week?

Dat is de challenge van Warm Rotterdam, een beweging van ervaringsdeskundigen en organisaties rond armoede in Rotterdam.

Veel Rotterdammers hebben een inkomen onder de armoedegrens. Omdat ze een uitkering krijgen of een laag loon hebben. Eenmaal in deze situatie is het moeilijk om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Hierdoor groeit een op de vijf Rotterdamse kinderen op in armoede zonder uitzicht op een betere toekomst. Dit is niet goed voor hen en niet goed voor de stad. Alle Rotterdamse kinderen moeten hun talenten ontplooien zonder gehinderd te worden door de geldproblemen van hun ouders.

De laatste week van het reces heb ik de challenge aangegrepen om rond te komen van €50,-. Ik nam mijn maaltijden thuis, als vrijwilliger bij de huttenbouw werd ik voorzien van drinken en nam ik brood mee. En ik nam elke dag de fiets. Weinig kosten. Dacht ik.
Toch ben ik vaak voor keuzes komen te staan: medicijnen, vervoer, kleding en het vieren van een verjaardag. Veel besluiten neem ik dus normaal zonder hoeven na te denken over de financiële gevolgen. Met de challenge werd ik gedwongen om overal over na te denken. Dan merk je hoe allesbepalend financiën zijn.

Ik ben blij met dit sympathieke initiatief van Warm Rotterdam om bewustwording rondom armoede te vergroten. Door mijn deelname wil ik hen steunen. Daarom heb ik me deze week ingeleefd in wat het betekent om te leven van een klein budget. Waar loop ik tegenaan, welke keuzes maak ik?
Een week met een klein budget rondkomen is wel heel wat anders dan jarenlang leven in armoede.

Als wethouder spreek ik met veel Rotterdammers die echt weten hoe het is om jarenlang moeilijk rond te komen. Mede op basis van deze gesprekken is de armoedeaanpak Uit de Knoop vastgesteld. Mochten er nieuwe inzichten naar voren komen door de challenge van Warm Rotterdam dan ga ik daar graag over in gesprek. Want bewustwording is belangrijk. Maar armoede aanpakken nog belangrijker. En mijn taak is om samen met het gehele college en organisaties uit de stad (zoals Warm Rotterdam) de vicieuze cirkel van armoede in gezinnen te doorbreken zodat bijvoorbeeld alle kinderen hun talenten kunnen ontplooien. We investeren de komende jaren in het verzachten van de gevolgen van een leven in armoede en het doorbreken van de cirkel van armoede. Dit doen we samen met wetenschappers, ervaringsdeskundigen en partners in de stad. We geven intensieve stress-sensitieve begeleiding aan 500 gezinnen die zich richt zich op meerdere problemen binnen het gezin, zoals gezondheid, onderwijs en wonen. We verbeteren onze eigen dienstverlening.

Armoede zorgt voor stress. Door het eenvoudiger maken van aanvraagprocedures voor inkomensondersteunende voorzieningen. Medewerkers van de gemeente worden ook getraind in stress-sensitieve dienstverlening. Een campagne moet zorgen dat mensen hun geldproblemen eerder bespreekbaar maken en hulp zoeken en gebruik maken van de (vorig jaar verhoogde) regelingen (AOW tegoed, Jeugdtegoed, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds armoederegelingen en ondersteuning van organisaties in de stad.

Door de challenge heb ik ervaren hoe ingewikkeld het is om met weinig geld te leven. Ook het besef dat ik de luxe heb van een goed huis, een fiets e.d. Juist deze dingen komen in het gedrang als mensen lang in armoede leven
De komende tijd blijf ik in gesprek met Warm Rotterdam, deelnemers aan de challenge en natuurlijk met ervaringsdeskundigen om hun ervaringen in te zetten voor de aanpak van armoede in Rotterdam

Roffabriek

Roffabriek

Roffabriek is het platform en
keurmerk voor Eerlijk Werk.

Wie zijn wij ?

Roffabriek is hét platform voor sociale
ondernemingen in Rotterdam die bijdragen aan een   duurzame, gezonde,
inclusieve stad. Ieder op een eigen, unieke manier.

Wat is ons doel ?

Op innovatieve wijze bijdragen aan een duurzame, gezonde, inclusieve
stad waar alle Rotterdammers, ook die een steuntje nodig hebben, plek
hebben en elkaar ontmoeten. Rotterdammers met afstand tot de
arbeidsmarkt, met een Wmo-indicatie en zij die inactief zijn en anders
dat willen zijn welkom.

Hoe pakken we dat aan?

Roffabriek staat voor Eerlijk Werk. We produceren kleinschalig en met aandacht voor Rotterdammers. Met vrijwilligers en gekwalificeerd personeel op mooie, inspirerende plekken in de stad. We slaan bruggen tussen culturen en zwakke(re)- en sterke schouders, zo dragen we bij aan een inclusief Rotterdam.
Lees meer op Roffabriek

Een weekje in armoede leven is mooi voor de show, maar de raadsleden brengen zo wel een serieus probleem onder de aandacht

Een weekje in armoede leven is mooi voor de show, maar de raadsleden brengen zo wel een serieus probleem onder de aandacht

80.000 inwoners van Rotterdam moeten rondkomen van 50 euro in de week. Om te ervaren hoe dat is, proberen gemeenteraadsleden dat ook. Gretig gingen zij in op de uitdaging van WARM Rotterdam, een organisatie die strijdt tegen armoede. Voor een week. Een enkeling pakt het serieuzer aan en gaat twee weken op geldrantsoen.

Dat is natuurlijk een mooie show voor de bühne. Kijk die raadsleden toch betrokken zijn. Handig pareerde Ellen
Verkoelen (50Plus) de kritiek: natuurlijk kan ze nooit écht voelen hoe
het is om arm te zijn. ,,Het gaat om bewustwording.’’ En ja, een reis
naar Amsterdam blijkt plots lastig met een weekbudget van vijf tientjes.
Zij heeft er maar mooi het nieuws mee gehaald. Net als de mededeling
dat 80.000 inwoners van Rotterdam wekelijks niet meer te besteden hebben dan 50 euro. 80.000! Dat is meer dan 12 procent van de bevolking. Bijna 1 op de 8 Rotterdammers.

Moeilijk

Soms
hebben ze stomme dingen gedaan, net zo vaak hebben ze pech gehad. Het
is moeilijk oordelen over dure scheidingen, verkeerd gelopen
investeringen en onbetaalbare leningen.

Voor haar reis naar Amsterdam deed Verkoelen een beroep op een vriendin met wie ze kon meerijden. John van Bruggen, die echt van weinig moet rondkomen, vertelde in het AD hoe hij het moet hebben van ‘krijgertjes’ uit de buurt en dat een automonteur in de straat voor weinig z’n wagen onderhoudt. Die gewone, hartverwarmende mensen verdienen ook een plek in de krant.

Bron: Leon van Heel voor AD